امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1525
طبقات اعلام الشيعه
مؤلّف:
شيخ آقا بزرگ طهراني (م 1389 هـ . ق)
معرفي اجمالي كتاب:
مؤلّف در اين كتاب اسامي مؤلّفين را آورده و در مورد زندگاني آنها بحث مي كند. شيخ آقا بزرگ اين كتاب را بر طبق اسماء مؤلّفين (به خلاف الذريعه كه بر طبق اسماء كتاب است), به ترتيب حروف الفبا جمع كرده و ترتيب بين اعلام را بر حسب تاريخ وفات آنها در هر قرن تنظيم كرده است. كتاب حاضر از رجال قرن چهارم شروع و تا رجال قرن چهاردهم بحث كرده و هر قرن را با اسم خاصي نام گذاري كرده است. مؤلّف در ذكر علماء قرن چهاردهم به ذكر علماء در قيد حيات نيز پرداخته و بعد از انجام اين كار اسم كتاب را كه در اوّل «وفيات اعلام الشيعه » بوده به طبقات اعلام الشيعه تغيير داد. چون تراجم رجال قرن چهارم شبيه به رجال قرن سوّم است، مؤلّف به كمترين بيان اكتفا كرده است. شيخ ترجمه رجال سه قرن اوّل را ترك كرده است. چون اينها از كساني هستند كه فقط از آنها «روي عن فلان و روي عنه» در دست است و اطلاعات زيادي از زندگي آنها وجود ندارد مگر تعدادي نادر، در مورد كساني هم كه ترجمه آنها مشخص است، مطلبي را ذكر نكرده تا بين مترجمين موازنه ايجاد بشود. اين كتاب كه از آثار گرانسنگ و ارزشمند مرحوم آقا بزرگ طهراني است. از منابع مهم علم رجال مي باشد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در شش مجلد به زبان عربي از طرف مؤسسة اسماعيليان قم در 9 جلد (از قرن چهارم تا قرن دوازدهم), رجال قرن سيزدهم در 2 جلد (نا تمام) و رجال قرن چهاردهم در 4 جلد (نا تمام) به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :