امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1493
مصفي المقال في مصنّفي علم الرجال
تأليف:
علامه شيخ آقا بزرگ طهراني (م 1389 هـ . ق)
معرفي اجمالي كتاب:
مؤلّف در اين كتاب به ذكر علمائي كه در علم رجال به تصنيف و تأليف كتاب، رساله و جزوه پرداخته اند به طوري كه حتي اگر شخصي در ضمن كتابش فقط زندگي نامه يك يا چند نفر را ذكر كرده، مؤلّف در كتاب خود آن را متذكر شده و آن را جزء كتاب هاي رجالي محسوب كرده است و اگر فردي مقاله اي هم در اين خصوص نوشته است آن را هم ذكر كرده است. ترتيب اين كتاب بر طبق حروف الفباء مي باشد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به همت فرزند مولف احمد متروي به وسيله نشر عترت به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :