امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1492
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال
مؤلف:
سيد محمد علي موحد ابطحي اصفهاني (م 1424 ق).
معرفي اجمالي كتاب:
از نام كتاب استفاده مي شود كه اين كتاب به ذكر اسامي مصنفان شيعه اختصاص دارد. بدون شك ايشان در اين زمينه كار عمده اي را انجام داده است؛ ولي بيشتر صاحب نظران عقيده دارند كه ايشان نتوانسته است نام تمام مصنفات شيعه را استقصا كند؛ حتي وي از راوي معروف شيعه، حسن بن محبوب، كه از اصحاب اجماع است، ياد نكرده است؛ در حالي كه مشيخة‌ ابن محبوب از كتب معروف است.
وضعيت نشر:
تاکنون 4 جلد از حدود 20 جلد اين اثر،‌در چاپخانه «نگارش» چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 463
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :