امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1558
معجم الثقات و ترتيب الطبقات
مؤلّف:
ابوطالب تجليل تبريزي (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب كه در نوع خود بي نظير است به توثيق و بررسي رجال و سلسله سند حديث از لحاظ توثيق پرداخته و سعي كرده است راويان ثقه را با كنكاش در تمامي كتب رجالي و ساير كتب اماميه جمع آوري بكند. مؤلّف در اين كتاب فقط به ذكر رواة پرداخته و سعي كرده است اسم راوي موثق را با اشاره مختصر به طبقه او بياورد و به غير ثقات و ضعيف ها اشاره نكرده است. او در جمع رواة و طبقات آنها نهايت دقت و توجه و استقصاء را به خرج داده و مراجعه به حديث و دسترسي به رواة ثقه آن را آسان كرده است و ليست كاملي از راويان ثقه را در اين كتاب جمع آوري كرده است.
مؤلّف مشايخ واقع شده در سلسله سند كتب اربعه و بحار الانوار و خيلي از كتابهاي رجالي، تفسيري و فقه را بررسي و طبقات را بر طبق اين كتاب ها تعيين كرده است. ابتدا سلسله سندها و طبقات را تعيين و سپس به ذكر توثيق آنها پرداخته است. اين كتاب براي دسترسي به روات ثقه و طبقه آنها، كتاب جامع و خوبي است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي به وسيله انتشارات جامه مدرسين حوزه علميه قم به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :