امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1518
محاسبة النفس
مؤلّف:
سيد علي بن طاووس (م 664 هـ .ق)
معرفي اجمالي كتاب:
نام كامل كتاب بنابر آنچه در كتاب آمده «محاسبة الكرام آخر كل يوم من الذنوب و الآثام» است. موضوع كتاب در اخلاق و به عنوان يك كتاب ارزشمند و معتبر مطرح است. علاوه بر آن از کتب روايي معتبر نيز مي باشد به گونه اي كه مورد اعتماد بزرگان علماء شيعه قرار گرفته است.
نظر به اهميّت محاسبه نفس، علماي زيادي در اين زمينه كتاب نگاشته و آثار گرانبهايي به جاي گذاشته اند. ابن طاووس در مقدمه كتاب مي فرمايد: «من در موضوع محاسبه نفس در كتاب مختلف ابوابي را آورده ام، اما نظر به اهميّت اين بحث در تزكيه انسان، كتاب مستقلي در اين موضوع تأليف كردم».
اين كتاب در پنج باب و هر باب به فراخور حال، در چند فصل تنظيم شده است.
به خاطر اهميت و جلالت شأن قرآن، باب اول را به آيات قرآن اختصاص داده است.
باب دوم: بيانگر رواياتي است كه ارزش و فضيلت محاسبه را براي محفوظ ماندن از خطرها بيان مي كند.
باب سوم: بيان ايامي كه در نصوص ديني براي محاسهبه مطرح شده اند مانند دوشنبه و پنج شنبه و ...
باب چهارم: ايام و اوقاتي است كه به جهت فضيلت و اهميت شان بايد دقت بيشتري در حفظ نفس در آن ايام نمود.
باب پنجم: بيان فضيلت محاسبه جهت ترغيب انسان ها نسبت به انجام آن.
خاتمه: در ذكر اعمال و اذكار.
مؤلف پس از نقل رواياتي كه نياز به بيان و توضيح دارند، توضيح مختصري در ذيل آن روايت آورده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در سال 1390 هـ .ق از روي نسخه سنگي بوسيله انتشارات مرتضوي عكسبرداري شده است و همراه با كتاب كشف الريبه از شهيد ثاني و محاسبة النفس كفعمي در يك جلد به زبان عربي چاپ شده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :