امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1539
منية المريد في ادب المفيد و المستفيد
مؤلّف:
شيخ زين الدين بن علي عاملي، معروف به شهيد ثاني (م 965 هـ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلف در بخش كتب فقهي ذكر شد.
معرفي اجمالي كتاب:
كتاب حاضر در بيان آداب تعليم و تعلّم و بيان وظايف متقابل استاد و شاگرد و ديگر موضوعات، كتاب ارزنده و خوبي بوده و مدت ها جزء متون درسي طلاب حوزه هاي علميه بوده است. در اين كتاب به موضوعاتي مانند ارزش علم و تكاليف شاگرد و استاد، مفتي و مستفي، آداب مناظره و مباحثه، كتابت، آداب تعليم و تعلم براي علوم اسلامي و مراتب علوم و دهها مسائل با ارزش ديگر اشاره شده و از بدو نگارش تا به امروز مورد توجه ويژه علماء و طلاب و علم آموزان بوده است.
از ويژگي هاي كتاب اين است كه مؤلف آن در والاترين درجه علم و معرفت و اخلاق بوده و بعد از كسب تجارب زياد و ممارست طولاني، براي هدايت علماء و طلاب اين كتاب را نوشته است. در نگارش و تأليف كتاب از آيات، روايات و اقوال علماء به مناسب در هر بابي استفاده شده است.
اسلوب تنظيم و تحرير كتاب منية المريد در چهار باب و يك خاتمه كه شامل نصايحي براي طلاب است تنظيم شده است.
باب اول: آداب معلّم و متعلّم، شاگرد و استاد، كه بخش عمده كتاب را به خود اختصاص داده است.
باب دوم: در آداب فتوي دادن، فتوادهنده و فتواگيرنده.
باب سوم: در مباحثه و مناظره و شروط و آداب و آفات آن.
باب چهارم: در آداب كتابت و كتاب هايي كه آلت علم هستند.
هر باب از كتاب شامل چند نوع و فصل مي باشد.
كتاب حاضر، چندين بار به فارسي ترجمه شده است كه در سال 1369 شمسي به وسيله شيخ محمدباقر ساعدي خراساني و در سال 1374 شمسي بوسيله سيد محمود دهسرخي اصفهاني و بار ديگر به همت دكتر سيد محمدباقر حجتي به نام آداب تعليم و تعلم در اسلام در سال 1400 هـ .ق ترجمه شده است.
وضعيت نشر:
كتاب منية المريد در يك جلد به زبان عربي با تحقيق رضا مختاري به همت مكتب الاعلام الاسلامي در سال 1409 هـ .ق به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :