امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1445
منازل الآخره و المطالب الفاخره
مؤلف:
حاج شيخ عباس قمي (م 1352 هـ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلف در بخش كتاب هاي تاريخي ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
كتاب شريف و پر ارج «منازل الآخره» اثري است ذي قيمت، موجز و خلاصه كه در امور مربوط به مرگ، در بين خاص و عام معروف مي باشد. در واقع موضوع كتاب برداشت اخلاقي از مسأله مرگ، عوامل حسن عاقبت انسان، آنچه كه موجب نجات از نگراني ها مي گردد و توقف گاه هاي پس از مرگ تا قيامت مي باشد.
در اين كتاب به توضيح و معرفي و شرح منزلگاه هاي بعد از مرگ، مثل قبر، برزخ، قيامت، حسابرسي، ميزان، صراط و ... ، پرداخته شده است. در بحث معاد و مرگ بحث علمي و استدلالي نشده است بلكه مباحث كتاب، برداشت هاي اخلاقي از مرگ و يادآوري مرگ و تهذيب نفس، تدوين شده است. مؤلف به بعضي از عقبه هاي سخت و منزل هاي هولناك اشاره و بعضي از چيزهايي كه براي سختي و هول آن محل مفيد است، به كمال اختصار در ضمن چند فصل پرداخته است.
مطالب كتاب در 9 فصل است كه به ترتيب به مطالب زير اشاره شده است: مرگ، قبر، برزخ، قيامت، بيرون آمدن از قبر، ميزان، حسابرسي، پرونده، صراط، و در خاتمه به بحث عذاب جهنم نيز اشاره شده است. مرحوم شيخ در هر فصل از حكايت هاي شيرين، جذّاب و اثرگذار، استفاده كرده است. براي تهذيب نفس و ايمان انسان كتاب حاضر بسيار مؤثر است. مطالعه اين كتاب براي عموم مردم به خصوص جوانان طالب ايمان و تقوا توصيه مي شود.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان فارسي با تحقيق و مقدمه سيد مهدي شمس الدين به همت انتشارات دارالفكر در سال 1382 ش براي بار پنچم به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :