امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1516
رساله لقاء الله
مؤلّف:
شيخ حسن مصطفوي (م 1384 ش)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلف در بخش كتب تفسير، ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين رساله در بيان خصوصيات منازلي كه منتهي به مقام لقاء الله گرديده و آثار و علائم هر يك از آنها و آنچه بعد از وصول به سرمنزل حاصل مي شود مي باشد. آنچه در اين كتاب ذكر شده است مطالبي مسلّم و يقيني و مطابق با آيات كريمه و احاديث معصومين ـ عليهم السلام ـ است.
مؤلف سعي كرده كه هيچ گونه تبعيّتي از بيانات بزرگان، اساتيد و ديگران نكرده و فقط آنچه را كه خود درك كرده و به يقين رسيده بيان نمايد. او آيات و كلمات اولياء حق را متذكر شده و مفاهيم همه آنها را روشن مي نمايد. و به اصول و مباني علم اخلاق و كلياتي از معارف الهي كه توجه به آنها براي هر مؤمني لازم است، اشاره كرده است. قسمتي از مطالب اين رساله در سطح اعلاي علم و معرفت است كه خصوصيات و ترتيب منازل سير بيان شده تا سالك از انحراف و خطا و اشتباه و گمراهي در امان باشد. از اين رو مؤلف آثار و علائم هر منزلي از منازل را بيان و به دقت بررسي كرده است.
كتاب حاضر در پنج مرحله، يك مقدمه و يك خاتمه تنظيم شده است. مقدمه در خصوصيات رساله بحث كرده و مرحله اول در كلمه لقاء، كفر به لقاء پروردگار، در جستجوي حق، رسول خدا، روز قيامت و اسلام و ايمان بحث كرده است. مرحله دوم رساله در توبه، تقويت نفس از راه عمل و عبادت و اعمال برخلاف مقصد را بحث و توضيح داده است. مرحله سوم در تزكيه نفس كه در چهار برنامه بحث شده است. مرحله چهارم شامل محو انانيّت و حصول حالت فنا كه در دو قسمت و قسمت دوم در چهار پايه است. مرحله آخر در مباحث استعداد براي تبليغ و انجام وظايف، جبروت سفلي (مؤمنين خالص و كامل) و جبروت عُليا (انبياء و اولياء) مي باشد.
در اين كتاب به مطالب مهم در اطراف مراحل پنجگانه اشاره و در خاتمه به بحث ارتباط آيات كريمه با موضوع لقاء و روايات و ادعيه در موضوع لقاء الله تعالي اشاره شده است.
اين كتاب براي خودسازي و آشنايي با مباحث اخلاقي و عرفاني كتابي مفيد و قابل استفاده مي باشد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي به همت مركز انتشارات علمي و فرهنگي در سال 1362 به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :