امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1766
مال پيدا شده
سؤال 1: اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است در چه صورتي مي‌تواند مال را به او بدهد؟
جواب: در صورتي مي‌تواند به او بدهد كه نشانه‌هاي آن را بگويد و يقين پيدا كند كه آن چيز مال او است ولي اگر ذكر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد مخير است كه به او بدهد يا از دادن به او خودداري نمايد. (ر.ک: توضيح المسائل حضرت امام (ره)، م 2577)
سؤال 2: اگر كسي به مسجد برود و كفشش را ببرند آيا مي‌تواند كفش ديگري را كه جاي آن گذاشته‌اند ببرد؟
جواب: اگر كفش او را ببرد و كفش ديگري به جاي آن بگذارند چنانچه بداند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مي‌تواند به جاي كفش خودش بردارد ولي اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود بايد با اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشي که مانده مال کسي نيست که کفش او را برده حکم مجهول المالک را دارد يعني بايد از صاحبش جستجو کند و اگر از پيدا شدن او نا اميد شد از طرف او به فقير غير سيد صدقه دهد. (ر.ک: توضيح المسائل حضرت امام (ره)، م 2581)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :