امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2768
نذر و عهد
سؤال 1: نذر چيست لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: نذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيري را براي خدا به جا آورد، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است براي خدا ترك نمايد. (ر.ک: توضيح المسائل امام (ره)، م 2640)
سؤال 2: آيا انسان مي‌تواند كار حرام و مكروه يا مباحي را نذر كند؟
جواب: اگر انسان نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبي را ترك كند، نذر او صحيح نيست و همچنين اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد، نذر او صحيح نيست. (ر.ک: توضيح المسائل حضرت امام (ره)، م 2648 ـ 2649)
سؤال 3: اگر پدر يا مادري نذر كند كه دختر خود را به سيدي شوهر دهد آيا بعد از آنكه دختر به سن تكليف رسيد لازم است كه پدر و مادر به نذر خود عمل كنند؟
جواب: احتياط آن است كه اگر بتوانند او را راضي نمايند كه به سيد شوهر كند، لازم است به نذر خود عمل كنند. (ر.ک: توضيح المسائل حضرت امام (ره)، 2666)
سؤال 4: اينجانب عهد و نذري كرده‌ام كه روزهاي دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگيريم حال والدينم اجازه نمي‌دهند كه روزة نذريم را ادا كنم تكليف من در اين ارتباط چيست؟ (مقام معظم رهبري)
جواب: اگر صيغة عهد و نذر را به عربي و يا فارسي نخوانده باشيد روزه گرفتن برشما واجب نيست و هر وقت كه بتوانيد روزه بگيريد مانعي ندارد و اگر با خواندن صيغة نذر، نذر محقق شده باشد هرگاه پدرش را از انجام مورد نظر نهي كند، انجام دادن آن لازم نيست و گناهي ندارد. احسان و كار خير موكول به اجازه از والدين نيست امّا در مواردي كه نهي مي‌كنند و يا با انجام آن كار والدين اذيت مي‌شوند آن عمل را ترك نماييد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 2646)
سؤال 5: اگر كسي چند روزي روزة نذري داشته باشد بعد از برآورده شدن حاجت روزه گرفتن او به تأخير بيفتند مي‌تواند هر وقت خواست آن روزه‌ها را ادا كند؟
جواب: اگر صيغه شرعي نذر را خوانده باشد و در نذر گرفتن روزه را مقيد کرده که بلافاصله بعد از رسيدن به حاجت و يا زمان مشخص انجام دهد بايد در همان زماني كه قرار گذاشته است روزه‌ها را بگيرد والا كفاره نيز بر عهدة او مي‌آيد ولي اگر صيغه شرعي نذر (لله عليّ.... براي خدا به عهده من باشد كه...) را نخوانده باشد و يا اگر صيغه خواندن گرفتن روزه را مقيد به زمان خاص نکرده روزه‌ها را با تأخير هم بگيرد اشكال ندارد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 3-2652)
سؤال 6: اگر كسي چيزي نذر كند ولي آن را ادا نكند چه حكمي پيش رو دارد؟
جواب: اگر نذر شرعي كرده باشد و به آن عمل نكند گناه كرده و كفاره بر او واجب مي‌شود و كفاره نذر 60 روز روزه گرفتن يا اطعام 60 فقير مي‌باشد.
(ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 2669) و (ر.ک: تحرير الوسيله امام (ره)، ج 2، ص 124، م 28)
سؤال 7: بنده نذري داشته‌ام كه اگر حاجتم روا گردد چهل بار قرآن را ختم كنم حال نوبت به اداي نذر رسيده آيا مي‌توانم عوض چهل ختم قرآن در ماه رمضان چهل آيه بخوانم تا برابر با چهل ختم قرآن شود؟
جواب: اگر چه ثواب قرآئت در ماه مبارك رمضان به مراتب بيشتر از ساير ماهها است لكن اگر كسي نذر چند ختم قرآن كرده باشد بايد همان طوري که نذر کرده را انجام دهد و نمي‌تواند يك ختم در رمضان كند و بگويد چون ثواب آن چند برابر است جبران مي‌شود مثل اينكه اگر چند روز نماز قضا بگردن شخص باشد نمي‌تواند بگويد در جماعت شركت مي‌كنم تا ثواب آنكه هزاران برابر است جبران بقيه نمازها را بنمايد. (ر.ک: مجمع المسائل آيه الله گلپايگاني، ج 2، ص 326)
سؤال 8: آيا نذر فرزند بايد با اجازه پدر باشد يا خير؟
جواب: نذر فرزند بدون اجازه پدر صحيح است اما اگر زن بخواهد نذر كند بنظر برخي از فقها بايد به اجازه شوهر باشد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 2646)
سؤال 9: از رساله و منابع ديني استفاده مي‌شود كه نذر براي خداست پس نذر براي امام حسين ـ عليه السّلام ـ درست نيست؟ آيا اين مطلب صحيح است؟
جواب: بلي نذر صحيح فقط بايد براي خدا باشد و صيغه نذر هم (لله علي....) مي‌باشد. يعني براي خدا بعهده من باشد... اما اين گونه نذر منافات ندارد كه متعلق آن امور خير باشد از جمله براي خدا بعهده من باشد كه... فلان مبلغ به فقير بدهم، به ايتام كمك كنم، براي مجالس سوگواري حضرت ابا عبدا... الحسين ـ عليه السّلام ـ صرف كنم و چند ركعت نماز بخوانم، يك ختم قرآن نمايم و... پس نذوراتي كه بين مردم معمول است نذر براي امام حسين ـ عليه السّلام ـ نيست بلكه نذر براي خداست كه متعلق نذر حضرات ائمه ـ عليه السّلام ـ مي‌باشد و نبايد اينها با هم خلط شود. (ر.ک: مجمع المسائل آيه الله گلپايگاني، ج 2، ص317)
سؤال 10: نذوراتي كه در ايام محرم به صندوقهاي حضرت ابوالفضل ـ عليه السّلام ـ واريز مي‌شود در چه راهي بايد مصرف شود آيا مي‌توان صرف حسينيه‌ها و تكايا نمود يا خير؟
جواب: آنچه را به عنوان نذورات حضرت ابوالفضل ـ عليه السّلام ـ در صندوق مي‌ريزد مي‌توان در مجالس روضه خواني آن حضرت و اطعام مؤمنين مصرف نمود و ثواب آنرا براي آن جناب هديه نمود. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 2662 و 2663)
سؤال 11: وقتي انسان نذري مي‌كند كه در شرايط خاص، فلان كار را انجام دهد و آن شرايط انجام پذيرد و انسان بعد از مدتي به ياد نذرش بيفتد، تكليف چيست؟ (مقلد آيت ا... فاضل لنكراني)
جواب: در مورد سؤال كه در وقت اداء نذر فراموش كرده است و بعداً يادش آمد قضاي آن كار را انجام دهد مثلاً اگر نذر روزه نيمه ماه را نموده و روز 17 ماه بيادش آمده است قضاي آن را بايد بگيرد و كفاره ندارد. البته اگر عمدا تأخير بياندازد کفاره دارد. (ر.ک: جامع المسائل آيه الله فاضل، ج 1، ص 372، س 1331)
سؤال 12: اگر كسي نسياناً روزة نذري خود را در ماه مبارك رمضان ادا كند آيا روزة وي از ماه مبارك رمضان محسوب مي‌شود يا روزة نذر؟
جواب: اگر مي‌دانسته كه ماه رمضان است و نيت روزه نذر يا قضا كرده است روزه او باطل است و در هيچ موردي محسوب نمي‌شود اما اگر نمي‌دانسته ماه رمضان است (مثلاً يوم الشك) و نيت قضا يا نذر كرده است روزه رمضان محسوب مي‌گردد و براي قضا و نذر بايد مجدداً روزه ديگري بگيرد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 1555 و 1556)
سؤال 13: نذر در مال غير چگونه است مثلاً مادر براي فرزندش نذر مي‌كند كه فرزند آن را ادا كند آيا چنين نذري صحيح است؟
جواب: خير نذر در مال ديگري صحيح نيست. (ر.ک: تحرير الوسيله امام (ره)، ج 2، ص103، م 2)
سؤال 14: امسال در ماه رمضان با خداوند عهد كردم كه «خدايا با تو عهد مي‌بندم كه نمازهايم را در اول وقت بخوانم و اگر نتوانستم به شرط آنكه اگر عذر شرعي نداشتم فرداي آن روز را روزه بگيرم حال به سبب مشكلاتي من از انجام اين عهد عاجز شده‌ام و قادر به انجام آن نيستم، آيا مي‌شود عهدم را بشكنم و عمل ننمايم و اگر كفاره دارد آنرا بپردازم؟
جواب: اگر قدرت بر وفاء به عهد نداريد تكليف به « وفاء به عهد» ساقط است. (استفتاثات امام (ره)، ج 2، ص 457)
سؤال 15: در صيغه نذر اگر بگويند: «خدايا اگر حاجتم بر آورده شود فلان كار را مي‌كنم» يا « نذر كردم كه چنين كنم» آيا در انعقاد نذر كافي است يا اينكه حتماً بايد «لله عليّ كذا» و الفاظ مرادف آن باشد؟
جواب: كافي نيست و بايد صيغه مخصوصه خوانده شود. (استفتاثات امام (ره)، ج 2، ص 460)
سؤال 16: نذر كردم كه هر سال روز تاسوعا جلو دستة سينه زنان، يك گوسفند براي شادي روح حضرت ابوالفضل ـ عليه السّلام ـ قرباني نمايم، امسال بر اثر عدم بضاعت مادي نتوانستم نذر را ادا نمايم، تكليف شرعي بنده چيست؟ و آيا مي‌توانم نذر را به چيز ديگري تغيير دهم؟
جواب: لازم نيست تغيير دهيد و چنانچه نذر شما صيغه شرعيه نداشته وفاء واجب نيست. (استفتاثات امام (ره)، ج 2، ص 462)
سؤال 17: اگر كسي نذر كند در روز معيني غسل نمايد و اتفاقاً در آن روز آب پيدا نكرد و يا مانعي پيش آمد كه نتوانست غسل كند وظيفه‌اش چيست؟ و آيا مي‌تواند بجاي غسل تيمم نمايد؟
جواب: با فرض صحت نذر، اگر آب ندارد وفاء به نذر ساقط است و تيمم لازم نيست. (استفتاثات امام (ره)، ج 2، ص 475)
سؤال 18: گاوي است تماماً نذري حالا زادو ولد كرده و نگهداري آنها نياز به خرجي دارد آيا مي‌شود از نتايج آنها بفروشيم و صرف نگهداري و خرج آنها نمائيم؟
جواب: در نتايج و نماء عين منذوره، بايد بر طبق نذر عمل شود و چنانچه حفظ عين منذوره نياز به مصرف داشته باشد مي‌توان از نتايج و نماء به مقدار حاجت در حفظ عين منذوره مصرف نمود. (استفتاثات امام (ره)، ج 2، ص 480)
سؤال 19: اگر گوسفند نذري، قبل از تحقق نذر تلف شود آيا نذر از شخص ساقط است؟ و نيز اگر نذر محقق شود و قبل از اينكه گوسفند را سر ببرد تلف شود مثلاً گرگ آن را بخورد آيا نذر ادا شده يا خير؟
جواب: در مورد سؤال، نذر منحل شده و چيزي بر او نيست. (استفتاثات حضرت امام (ره)، ج 2، ص 481)
مطالب مرتبط :
سارا (يکشنبه 1 شهريور 1394)
پاسخ
سلام اگر پدری نذر کند که دختر دار شود و اسم دخترش را ...
پاسخ سایت :با سلام و احترام نرم افزارهای این مرکز در دوسطح مناسبتی کم حجم و تخصصی پرحجم تولید می گردد که نرم افزارهای کم حجم به صورت رایگان از طریق سایت قابل دانلود می باشد اما نرم افزارهای پرحجم مانند نرم افزار پاسخ را می توانید از بخش محصولات این مرکز با قیمت بسیار پایین تهیه فرمایید با تشکر
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :