امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1435
حج
1. مهم ترين وسيله قرب
ان افضل ما توسل به المتوسلون الي الله ... حج البيت و اعتماره فانهما ينفي ان الفقر و يرحضان الذنب. (خطبه 110)
بهترين وسيله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. اين دو فقر را مي زدايند و گناهان را مي شويند.
2. خدا را خدا را! در خانه خدا
فيما اوصي عند وفاته - : و الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فانه ان ترك لم تناظروا. (نامه 47)
در وصيت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده ايد آن را وامگذاريد كه اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهيد شد.
3. حرم امن الهي
الكعبة جعله سبحانه و تعالي للاسلام علما، و للعائذين حرما، فرض حقه، و اوجب حجه، و كتب عليكم و فادته فقال سبحانه: و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و من كفر فان الله غني عن العالمين. (خطبه 1)
خداوند سبحان كعبه را نشاني براي اسلام و حرم امني براي پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و اداي حق آن را واجب گرداند و همه را به زيارت آن فراخواند و فرمود: بر هر كسي كه بتواند، زيارت (كعبه واجب) است و آن كس كه كفر ورزد، خداوند از همه جهانيان بي نياز است.
4. فلسفه حج
فرض الله ... الحج تقربة للدين. (حكمت 252)
خداوند حج را براي نزديكي مسلمانان به يكديگر به نفع تقويت دين واجب كرده است.
5. توجه به خانه خدا
فرض عليكم حج بيته الحرام، الذي جعله قبلة للانام، يردونه ورود الانعام، و يالهون اليه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته. (خطبه 1)
خداوند زيارت بيت الحرام خود را كه قبله مردمانش كرده بر شما واجب گردانيد آنان همانند چارپايان (كه بر آب وارد شوند) به آن جا وارد مي شوند و همچون كبوتران (كه به آشيانه خود باز مي گردند) مشتاقانه به آن جا روي مي آورند.
خداوند آن را نشانه اي براي فروتني مردمان در برابر عظمت خويش و اعترافشان به قدرت و عزت خويش قرار داد.
6. جهاد ناتوانان
الحج جهاد كلي ضعيف. (حكمت 136)
حج كردم جهاد هر ناتواني است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :