امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1745
عمر
1. عمر مقدر شده!
اعلم يقينا انك لن تبلغ املك، و لن تعدو اجلك و انك في سبيل من كان قبلك. (نامه 31)
يقين بدان كه هرگز به آرزويت نمي رسي و هرگز بيش از اجلت عمر نمي كني و تو همان راهي را مي پويي كه پيشينيانت پيمودند.
2. غنيمت شمردن عمر
قرنت الهيبة بالخيبة، والحيا بالحرمان، والفرضه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. (حكمت 21)
هيبت، قرين نوميدي است و كم رويي قرين محروميت و بي نصيبي، و فرصت به شتاب ابر مي گذرد، پس فرصت هاي شايسته را مغتنم شماريد.
3. گذشت عمر
ما اسرع الساعات في اليوم، و اسرع الايام في الشهر، و اسرع الشهور في السنة، و اسرع السنين في العمر!. (خطبه 188)
چه زود مي گذرد ساعات روز و روزهاي ماه و ماه هاي سال و سال هاي عمر!.
4. كوتاه شدن عمر
لا يعمر معمر منكم، يوما من عمره، الا بهدم آخر من اجله. (خطبه 145)
عمر هيچ كس از شما اضافه نشود مگر با نابودي روزي از مدت زندگي اش.
5. مغتنم شمردن فرصت عمر
اضاعد الفرصة غصة. (حكمت 118)
از دست دادن فرصت، غصه (و گلوگيري) است.
6. مدت عمر
العمر الذي اعذر الله فيه الي ابن آدم ستون سنة. (حكمت 326)
مدت عمري كه خداوند در آن عذر آدمي را مي پذيرد، شصت سال است.
7. هدر دادن عمر
إين الذين عمروا فنعموا، و علموا ففهموا، إنظروا فلهوا، و سلموا فنسوا! إمهوا طويلا، و منحوا جميلا!؟. (خطبه 83)
كجايند كساني كه خداوند عمرشان داد و درناز و نعمت زيستند و علم آموخته شدند و فهم و دانايي يافتند و مهلت داده شدند و بهغفلت گذارندند و سلامتي داده شدند و فراموش كردن! مهلت زيادي به آنها داده شد و احسان و نيكويي ديدند؟.
8. عمر هر چيز
ان لكل شي ء مدة و اجلاً. (خطبه 190)
هر چيزي را مدتي است و پاياني.
9. حجت عمر
فيالها حسرة علي كل ذي غفلة ان يكون عمره عليه حجة، و ان توديه ايامه الي الشقوة!. (خطبه 64)
دريغا بر غافلي كه عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگاني اش اورا به سوي بدبختي براند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :