امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
2033
اطاعت از غير خدا
1. همه مردم آزادند
لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا، و ما خير خير لا ينال الا بشر، و يسر لا ينال الا بعسر. (نامه 31)
بنده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريد. چه خوبي است آن خوبي كه جز با بدي به دست نيايد و چه آساني است آن آساني كه جز با سختي به چنگ نيايد؟.
2. به غير از خدا روي نياوريد
ايها الناس! غير المغفول عنهم، و التاركون الما خوذ منهم. مالي اراكم عن الله ذاهبين، و الي غيره راغبين!. (خطبه 175)
اي مردمي كه از كار شما غافل نيستند و اي مردمي كه (خدا و اوامر او را) رها كرده ايد و (هر چه داريد از جان، مال و فرزند) از شما گرفته مي شود، چه شده است كه مي بينم از خدا روي گردان شده ايد و به غير او روي آورده ايد!؟
3. خير خواه ترين مردم
ان انصح الناس لنفسه اطو عهم لربه، و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه. (خطبه 86)
خيرخواه ترين مردم نسبت به خويش، اطاعت كننده ترين آن ها از پروردگار است و فريبنده ترين مردم نسبت به خود نافرمان ترين آنها از پروردگار خويش مي باشد.
4. نافرماني از خدا
من كلامه لاهل الكوفة - : ايها الشاهدة ابدانهم، الغائبه عنهم عقولهم، المختلفة اهواوهم، المبتلي بهم امراوهم، صاحبكم يطيع الله و انتم تعصونه، و صاحب اهل الشام يعصي الله و هم يطيعونه!. (خطبه 97)
در سخنان به كوفيان مي فرمايد: اي مردمي كه پيكرهايشان پيداست و خردهايشان از وجود آنها رخت بر بسته است! خواهش ها و اهدافشان گونه گونه است، و امرايشان به آنها گرفتار شده اند. زمامدار شما خدا را فرمان مي برد و شما او را نافرماني مي كنيد و زمامدار شاميان خدا را نافرماني مي كند و آنها از او فرمان مي برند!
5. خير از ديدگاه امام عليه السلام
سئل عن الخير ما هو! فقال عليه السلام: ليس الخير ان يكثر مالك و ولدك، ولكن الخير ان يكثر علمك، و ان يعظم حلمك، و ان تباهي الناس ‍ بعبادة ربك. (حكمت 94)
از امام عليه السلام سئوال شده: خير چيست؟
فرمود: خير آن نيست كه دارايي و فرزندت زياد شود، بلكه خير و خوبي آن است كه دانشت افزون شود و حلم و بردباري ات بزرگ و ثابت گردد و بتواني با پرستش پروردگارت در ميان مردم فخر و مباهات كني.
6. عاقبت مطيعان تنبلي
من اطاع التواني ضيع الحقوق، و من اطاع الواشي ضيع الصديق. (حكمت 239)
هر كس مطيع سستي و سهل انگاري باشد (سهل انگاري بر او چيره گردد) حقوق و منافع خود را ضايع و تباه مي سازد و كسي كه از سخن چين اطاعت كند (و سخن او را بپذيرد) دوست خود را از دست مي دهد.
7. نيرومندي در اطاعت خداوند
احذر ان يرالك الله عند معصيته، و يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، و اذا قويت فاقو علي طاعة الله؛ و اذا ضغف فاضعف عن معصيد الله. (حكمت 383)
بترس از ان كه خداوند تو را در حال عصيان ببيند و در فرمانبرداري اش نبيند كه در شمار زيانكاران خواهي بود و هرگاه نيرومند شدي در طاعت خدا باش و چون ضعيفي از معصيت و نافرماني اش ناتواني كن.
8. ترك خير خداوندي
عباد اله ! انه ليس لما وعد الله من الخير مترك، و لا فيما نهي عنه من الشر مرغب. (خطبه 157)
اي بندگان خدا! آن خيري كه خدا وعده داد است ترك كردنش شايسته نيست و رغبت به آن شري كه از آن نهي فرموده است جايز نيست.
9. بندگي غير خدا
تدبروا احوال الماضين من المومنين قبلكم، كيف كانوا في حال التمحيص و البلا ... اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم سوء العذاب و جر عوهم المرار. (خطبه 192)
در حالات مردمان با ايمان كه پيش از شما از اين دنيا گذشته اند كه چگونه زندگي را در حال ضعف و بلا سپري كردند، ... فراعنه و طاغوت ها آنان را بردگي خود گرفتند و عذاب بدي به آنان دادند و تلخي ها را جرعه جرعه به آنان نوشاندند.
10. پرهيز از نافرماني خالق
اتقوا معاصي الله في الخلوات؛ فان الشاهد هو الحاكم. (حكمت 324)
از نافرماني خدا بپرهيزيد و در خلوت گناه نكنيد كه گواه (بر گناه شما) خود حاكم بر آن است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :