امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1902
انجام فريضه و عبادت خداوندي
1. واجبات خالصانه
وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك: اقامة فرائضه التي هي له خاصة. (نامه 53)
به مالك اشتر: از جمله كارهايي كه بايد خالصانه انجام دهي به پا داشتن فرايض و واجبات است كه مخصوص ذات پاك خداوند است.
2. اداي امانت الهي
من لم يختلف سره و علانيته، و فعله و مقالته، فقد ادي الامانة، و اخلص ‍ العبادة. (نامه 26)
آن كه پنهان و آشكارش، عمل و حرفش با يكديگر فرق نكند، امانت الهي را ادا كرده و در بندگي و عبادت به درجه خلوص رسيده است.
3. تقسيم ساعات و اوقات
من كتاب كتبه للاشتر - : و اجعل لنفسك فيما بينك و بين الله افضل تلك المواقيت، و اجزل تلك الاقسام، و ان كانت كلها لله اذا صلحت فيها النية، و سلمت منها الرعيه. (نامه 53)
در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: بهترين اوقات هرروز و بيشترين بخش ‍ از آن را براي رابطه ميان خود قرار ده، هر چند كه اگر در همه اوقات نيت پاك و درست باشد و مردم در امنيت ، اوقات همه از آن خدا است.
4. عبادت بازرگان
ان قوما عبدوا الله رغبه فتلك عبادة التجار. (حكمت 237)
گروهي خدا را زا روي ميل و رغبت (به بهشت) عبادت كردند، اين عبادت بازرگانان و تجار است.
5. احتجاج با اعضاي بدن
لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فان الله فرض علي جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. (حكمت 382)
آن چه را كه نمي داني مگو، بلكه هر آن چه را هم كه مي داني همه را مگو، زيرا خداوند بر اعضائ و جوارح تو فرايضي مقدر داشته كه در روز قيامت به آن ها با تو احتجاج خواهد كرد.
6. تجارت و سود
لا تجارة، كالعمل الصالح، و لا ربح كالثواب. (حكمت 113)
هيچ تجارتي مانند عمل نيك و هيچ سودي مانند ثواب و پاداش الهي نيست.
7. خوشا به حال اين نفس!
طوبي لنفس ادت الي ربها فرضها، و عركت بجنبها بوسها. (نامه 45)
خوشا به حال آن نفسي كه وظيفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا كرده، سختي و مشكلات را تحمل نموده است.
8. عبادت آزادگان
ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة الاحرار .(حكمت 237)
همانا گروهي خدا را به خاطر سپاس از نعمت هايش عبادت مي كنند، اين عبادت آزادگان است.
9. عبادت آزادگان
حمل كل امري منكم مجهودة، و خفف عن الجهلة. رب رحيم، و دين قويم، و امم عليم .(خطبه 149)
هر كس به اندازه توانش تكليف شده و به نادانان تخفيف داده شده است. پروردگارتان مهربان است و دينتان استوار و پيشوايتان دانا.
10. خوشا به حال حزب خدا
طوبي لنفس ادت الي ربها فرضها ... في معشر اسهر عيونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذكر ربهم شفاههم، و تقشعت بطول استغفار هم ذنوبهم، (اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون). (نامه 45)
خوشا نفسي كه وظيفه خود را به پروردگارش ادا كرد ... آنان كه خوف روز رستخيز شب هنگام چشمانشان را بيدا نگه داشته و پهلوهايشان را از بستر نرم دور ساخته و لب هايشان را به ذكر خداوند مي جنبند، از بسياري استغفار گناهانشان زدوده شده است . آنان حزب و گروه خداوندند و بدانيد كه حزب خدا پيروزند!
11. روزي تضمين شده
قد تكفل لكم بالرزق، و امرتم بالعمل فلا يكونن المضمون لكم طلبه اولي بكم من المفروض عليكم عمله، مع انه و الله لقد اعترض الشك و دخل اليقين، حتي كان الذي ضمن لكم قد فرض عليكم، و كان الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم. (خطبه 114)
خداوند روزي شما را تضمين كرد و به كار (انجام واجبات) فرمان داده شده ايد. پس، طلب روي تضمين شده نبايد براي شما مقدم بر اعمال واجب باشد، ليكن به خدا سوگند كه شك بر شما عارض شده و اوهام نادرست با يقين در آميخته است؛ چندان كه آن چه براي شما تضمين شده گويي به صورت امري واجب در آمده و گويي آن چه واجب شده، از دوش شما برداشته شده است.
12. تقسيم ساعات و اوقات
للمؤ من ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، و ساعة يرم معاشه، و ساعد يخلي بين نفسه و بين لذتها فيما يحل و يجمل. (حكمت 390)
مومن اوقات خود را به سه قسمت بخش مي كند: زماني كه در ان با پروردگار خود به راز و نياز مي پردازد و زماني كه به تحصيل معاش دست مي يازد و زماني كه به لذت هاي حلال و خوشايند مي گذراند.
13. تشويق به در نظر داشتن خدا
رحم الله امرا سمع حكما فوعي، و دعي الي رشاد فدنا، و اخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، وخاف ذنبه. (خطبه 76)
خدا رحمت كند مردي (بنده اي) را كه سخن حكيمانه اي بشنود و پذيرايش ‍ شود و به راه راست فراخوانده شود، پس به آن نزديك گردد و كمربند راهنمايي را بگيرد و نجات يابد. پروردگارش را در نظر داشته باشد و از گناه خويش بترسد.
14. اميد ثواب و عقاب
من كتاب له الي الاسود بن قطبة صاحب جند حلوان: و ابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيآ ثوابه و متخوفا عقابه. (نامه 59)
امام علي در نامه اي به اسود بن قطبه فرمانده لشكر حلوان چنين مي نويسد: و خود را در راه انجام كارهاي واجب به اميد ثواب خدا و ترس از كيفرش ‍ فدا كن!
15. نقش يقين در عبادت
قد سمع رجلا من الحرورية يتهجد و يقرا فقال: نوم علي يقين، خير من صلاة في شك! (حكمت 97)
چون شنيد كه مردي از خوارج حروارء شب را به عبادت و قرائت قرآن به سر مي برد، فرمود: خوابي كه همراه با يقين (به حق) باشد، بهتر از نمازي است كه همراه با شك و ترديد (در حق) بوده باشد.
16. اينگونه نزد خدا برو!
اخرجوا الي الله بما افترض عليكم من حقه، و بين لكم من وظائفه. (خطبه 176)
به ادي حقوقي كه خداوند براي شما مقرر داشته است و با عمل به وظايفي كه براي شما تبيين فرموده است به درگاه خدا برويد.
17. سكوت معني دار
إن الله افترض عليكم الفرائض، فلا تضيعوها ... و سكت لكم عن اشيا و لم يدعها نسيانا، فلا تتكلفوها. (حكمت 105)
قطعي است كه خداوند بر شما واجباتي مقرر فرموده است، پس آن ها را ضايع مسازيد و در مورد اشيايي براي شما سكوت كرده و سخني نفرموده است، اين سكوت از فراموشي نبوده است، لذا خود را براي شناخت آن ها به مشقت نياندازيد.
18. بر پايي حدود
فرض الله ... اقامه الحدود اعظاما للمحارم. (حكمت 252)
بر پا داشتن خدود براي اهميت دادن به حرام هاي خداست.
19. تعيين ساعت عبادت خدا
من كتبه للاشتر لما ولاه مصر - : وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك: اقامه فرائضه التي هي له خاصة، فاعط الله من بدنك في ليلك و نهارك، ووف ما تقربت به الي الله من ذلك كاملا غير مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ. (نامه 53)
در فرمان حكومت مصر به مالك اشتر مي فرمايد: بايد در كارهايي كه براي خدا خالصانه انجام مي دهي برپاي داشتن واجباتي كه مخصوص اوست در راس كارها باشد، بنابراين در شب و روزت بخشي از نيروي جسمي ات را براي عبادت خدا در نظر بگير و آن چه را باعث نزديك شدنت به خداي عزيز مي گردد بدون كم و كاست اجرا كن، هر چند تلاش تو موجب رنج بدنت گردد.
20. ترغيب به انجام فرايض
الفرائض الفرائض! ادوها الي الله تود كم الي الجنة. (خطبه 167)
واجبات را مراعات كنيد واجبات را. آن ها را براي خدا ادا كنيد، تا شما را رهسپار بهشت نمايد.
21. والاترين عبادت
لا عبادة كادا الفرائض. (حكمت 113)
هيچ عبادتي مانند، انجام فريضه ها و واجبات ديني نيست.
22. ياري خواستن از خدا
اكثر الا ستعانة بالله يكفك ما اهمك، و يعنك علي ما ينزل بك، ان شاء الله. (نامه 34)
هميشه از خداي بزرگ بسيار ياري بخواه تا تو را بي نياز گرداند و در مشكلاتي كه به تو رسيده است ياري ات كند، ان شاء الله.
23. فلسفه ايمان
فرض الله الايمان تطهيرآ من الشرك. (حكمت 252)
خداوند ايمان را براي پاك كردن و زدودن شرك فريضه و واجب ساخت.
24. فلسفه عبادت
في بيان فلسفة العبادات - : لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، و التصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغرا، و لحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا. (خطبه 192)
در بيان فلسفه عبادت فرمودند: به جهت ماليدن چهره هاي نازنين به خاك از روي تواضع و چسباندن اعضاي شريف بر زمين براي احساس حقارت در بارگاه الهي و چسبيدن شكم ها به پشت ها به جهت روزه داري براي دريافت ذلت.
25. عبادت به وقت
من كتابه الي الحارث الهمداني - : خادع نفسك في العبادة، وارفق بها و لا تقهرها، و خذ عفوها و نشاطها، الا ما كان مكتوبا عليك من الفريضة، فانه لا بد من قضائها و تعاهدها عند محلها. (نامه 69)
امام علي عليه السلام در نامه خود ره حارث همداني مي فرمايد: به خودت براي عبادت حيله بزن و با خودت مدارا كن. روح خود را تحت فشار قرار مده و به هنگام آزادي و نشاط او را (براي كارهاي مستحب) درياب. فقط در كارهاي واجب نگاه به نشاط خود مكن، زيرا بايد آن را به موقع انجام دهي (خواه نشاط داشته باشي يا نه.
26. زمان كنار گذاشتن مستحبات
اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. (حكمت 279)
در آن هنگام كه مستحبات به واجبات ضرر وارد كند آن مستحبات را رها كنيد.
27. مستحبات مضر
لا قربة بالنوافل اذ اضرت بالفرائض. (حكمت 39)
با آن عبادات مستحب كه به واجبات ضرر مي زند، نمي توان به خدا نزديك شد.
28. تنها قدردان خوبي
لا يزهدنك في المعرف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عيليه من لا يستمتع بشيء منه، و قد تدرك من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر، و اله يحب المحسنين. (حكمت 204)
تشكر نكردن ديگران از تو، نبياد تو را به خوبي كردن بي رغبت سازد؛ زيرا كسي كه از ان نيكي كم ترين بهره اي نمي برد (يعني خداوند) از تو قدرداني مي كند و از سپاسگزاري اين سپاسگزار به بيش از آن چيزي مي رسي كه فرد ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :