امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1648
صله رحم
1. حق همسايه
قال عليه السلام عند وفاته: الله الله في جيرانكم، فانهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم، حتي ظننا انه سيورثهم. (نامه 47)
در هنگام وفات خويش فرمود: خدارا خدارا! درباره همسايگانتان كه آنان سفارش شده پيامبر شمايند. پيامبر صلي الله عليه و آله پيوسته درباره همسايگان سفارش مي كرد چندان كه گمان برديم آن ها را ارث بر قرار خواهد داد.
2. نياز خويشاوندي به دوستي
القرابة الي المودة، احوج من المودة الي القرابة. (حكمت 308)
خويشاوندي به دوستي نيازمندتر است تا دوستي به خويشاوندي.
3. محبت به خويشاوندان
ايها الناس! انه لا يستغني الرجل و ان كان ذا مال عن عترته، و دفاعهم عنه بايديهم و السنتهم، و هم اعطي الناس حيطة من ورائه ، و المهم لشعثه، و اعطفهم عليه عند نازلة اذا نزلت به. و لسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس، خير له من المال يرثه غيره.
و منها: الا لا يعدلن احدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ان يسدها بالذي لا يزيده ان امسكه، و لا ينقصه ان اهلكه. و من يقبض يده عن عشيرته فانما تقبض منه عنهم يد واحدة و تقبض منهم عنه ايد كثيرة؛ و من تلن حاشيته، يستدم من قومه المودة. (خطبه 23)
اي مردم! هيچ كس هر اندازه هم ثروتمند باشد، از خويشان (ايل و عشيرة) خود و حمايت عملي و زباني آن ها از خويش بي نياز نيست. آنان بزرگ ترين گروهي هستند كه از انسان پشتيباني مي كنند و پراكندگي و پريشاني او را از بين مي برند و در مصيبت ها و حوادثي كه برايش پيش مي آيد بيش از همه به او مهربان و دلسوزند. نام نيكي كه خداوند براي انسان در ميان مردم پديد مي آورد بهتر است از مال و ثروتي كه وي براي ديگران باقي مي گذارد.
هان! مبادا از خويشاوند نيازمند خود روي برتابيد و از دادن اندك مال به او، كه اگر ندهيد چيزي بر ثروت شما نمي افزايد و اگر بدهيد چيزي كم نمي شود، دريغ نكنيد. هر كه از خويشان خود دست كشد، يك دست از آنان بازگرفته، اما دست هاي فراواني از خود كنار زده است و آن كس كه با قوم و خويشان خود نرم خو و مهربان باشد، دوستي و محبت هميشگي آنان را به دست آورد.
4. وجوب صله رحم
(فرض الله) صلة الرحم منماة للعدد. (حكمت 252)
خداوند صله رحم را براي كثرت نفرات واجب گردانيد.
5. فلسفه خانه بزرگ
لعلا بن زياد، لما راي سعة داره: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا، و انت اليها في الاخرة كنت احوج؟ و بلي ان شئت بلغت بها الاخرة. تقري فيها الضيف، و تصل فيها الرحم، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا انت قد بلغت بها الاخرة.(خطبه 209)
امام علي عليه السلام وقتي خانه وسيع علا بن زياد را ديد به او فرمود: چه كاري به بزرگي و فراخي اين خانه در دنيا داري، در حالي كه تو در آخرت به آن نيازمندتر خواهي بود.
آري! اگر بخواهي با اين خانه بزرگ توشه براي آخرت ذخيره كني در اين خانه مهمان را بنوازي و پيوند با خويشان را محكم تر كني. و حقوق آن را به مصارف خود ادا كني، با اين شرايط است كه براي آخرت خود زاد و توشه تحصيل نموده اي.
6. ره آورد جوانمردي
الكرم اعطف من الرحم. (حكمت 247)
بزرگواري و جوانمردي بيشتر از علقه خويشاوندي موجب مهرباني و توجه مردم نسبت به انسان مي گردد.
7. زكات مال
من آتاه الله مالا، فليصل به القرابة، و ليحسن منه الضيافة. (خطبه 142)
هر كسي كه خدا به او مالي داد به نزديكان خود بپردازد و مهمان نوازي كند.
8. غريب حقيقي
رب بعيد اقرب من قريب، و قريب ابعد من بعيد. و الغريب من لم يكن له حبيب. (نامه 31)
بسا دوري كه از هر نزديكي نزديك تر است و بسا نزديكي كه از هر دوري از آدمي دورتر است، غريب كسي است كه دوستي نداشته باشد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :