امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1687
گذشت
1. گذشت
من كتابه عليه السلام للاشتر لما ولاه مصر: و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان: اما اخ في الدين، او نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل، و يؤتي علي ايديهم في العمد و الخطا، فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب و ترضي ان يعطيك الله من عفوه و صفحه ... و لا تندمن علي عفو، و لا تبجحن بعقوبة .(نامه 53)
در فرمان حكومت مصر به مالك اشتر مي فرمايد: نسبت به آنان حيوان درنده اي مباش كه خوردنشان را غنيمت شماري؛ زيرا مردم دو گروه اند: يا برادر ديني تواند، يا همنوع تو، كه از ايشان لغزش سر مي زند و در معرض ‍ درد و گرفتاري قرار دارند و دانسته و ندانسته مخالفت مي كنند. بنابراين، همان گونه كه خود دوست داري خداوند تو را ببخشايد و از خطاهايت درگذرد، تو نيز آنان را ببخش و از خطاهايشان درگذر ... از بخشش و گذشت هرگز پشيمان مباش و از كيفردادن خوشحالي مكن.
2. جايگاه گذشت
متي اشقي اذا غضبت؟ حين اعجز عن الانتقام فيقال لي: لو صبرت؟ ام حين اقدر عليه فيقال لي: لو عفوت .(حكمت 194)
آن گاه كه در خشم مي آيم، كه آتش خشم خود را فرو نشانم؟ آيا آن گاه كه قدرت برگرفتن انتقام ندارم و به من گفته مي شود: بهتر است صبر كني، يا بدان هنگام كه توانايي انتقام دارم و به من گفته مي شود: بهتر است گذشت كني؟
3. زكات پيروزي
العفو زكاة الظفر. (حكمت 211)
گذشت زكات پيروز است.
4. گذشت
من كلامه قبل شهادته: ان فانا ولي دمي، و ان فالفنا ميعادي. و ان اعف فالعفو لي قربة، و هو لكم حسنة، فاعفو: (الا تحبون ان يغفر الله لكم) .(نامه 23)
پيش از شهادتش فرمود: اگر زنده ماندم كه صاحب اختيار خون خودم هستم و اگر رفتم مرگ وعده گاه من است؛ اگر من زنده بمانم و قاتلم را ببخشم اين گذشت براي من مايه تقرب است و اگر من رفتم و شما او را ببخشيد، اين بخشش براي شما ثواب و نيكي است! پس گذشت كنيد. آيا دوست نداريد كه خدا شما را ببخشايد؟
5. دست خدا با جوانمردان است!
اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر الا و يدالله بيده يرفعه .(حكمت 20)
از لغزش هاي مردمان بامروت و جوانمرد صرف نظر بكنيد كه هيچ يك از آن ها دچار لغزشي نمي گردد جز اين كه دست خدا همراه دست او دست كه او را بلند مي كند و لغزش وي را از ميان مي برد.
6. شايسته ترين مردم به گذشت
اولي الناس بالعفو اقدرهم علي العقوبة. (حكمت 52)
شايسته ترين مردم به گذشت، تواناترين آن ها بر عقوبت است.
7. شكرانه ظفر
اذا قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه .(حكمت 11)
هرگاه بر دشمنت قدرت يافتي، گذشت از وي را شكرانه قدرت يافتنت بر او قرار بده.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :