امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1414
خوف و رجا
1. اعتماد به الطاف كارساز
لا تياسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالى: (انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون) .(حكمت 377)
مايوس نشويد از رحمت خداوندى بر تبهكاران اين امت؛ زيرا خدا فرموده است قطعى است كه از رحمت خداوندى نااميد نمى شوند مگر مردم كافر.
2. از هيچ چيز نااميد نباشيد!
ان المدبر عسى ان تزل به احدى قائمتيه، و تثبت الاخرى، فترجعا حتى تثبتا جميعاً .(خطبه 100)
همانا نااميد از كسى كه پشت گردانيده است نيز نباشيد؛ زيرا چه بسا كه يكى از دو پاى شخصى كه پشت گردانيده است بلغزد و پاى ديگرش ثابت بماند.
3. هم نوميد باش هم اميدوار!
لا تامنن على خير هذه الامة عذاب الله؛ لقوله تعالى: (فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون) و لا تياسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالى: (انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون) .(حكمت 377)
بر بهترين فرد اين امت از عذاب خدا ايمن مباش؛ زيرا خداى بزرگ مى فرمايد: از مكر خدا زيانكاران ايمن نشوند. و براى بدترين فرد اين امت از رحمت و مهربانى حق نوميد مباش؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد: تنها گروه كافران اند كه رحمت حق نااميد مى شوند.
4. نوميدى از رحمت خدا
الحمدالله غير مقنوط من رحمته، و لا مخلو من نعمته، و لا مايوس من مغفرته .(خطبه 45)
ستايش مخصوص خدايى است كه نه از رحمتش كسى مايوس مى شود و نه از رحمتش كسى محروم و نه از بخشش او كسى مايوس.
5. پرهيز از بدگمانى
ان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى بجمعها سوء الظن بالله .(نامه 53)
همانا بخل و ترس و حرص، طبيعت هاى پراكنده اى هستند كه بدگمانى به خدا آن ها را گرد در مى آورد.
6. اميدوار به لقاى پروردگار
انى الى لقاالله لمشتاق، و حسن ثوابه لمنتظر راج .(نامه 62)
همانا من به ملاقات خدا و پاداش نيكو او، منتظر و به آن اميدوارم.
7. نوميدى از رحمت خدا
اللهم ! قد انصاحت جبالنا ... ندعوك حين قنط الانام، و منع الغمام، فانك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، و تنشر رحمتك و انت الولى الحميد .(خطبه 115)
خداوندا! نباتات كوه هاى ما از خشكسالى افسردند، (آفريدگارا)! تو را مى خوانيم در موقعى كه نوميدى مردم را در خود فرو برده و ابرها از باريدن ممنوع گشته؛ زيرا تويى كه باران را پس از آن كه مردم در نوميدى فرو رفته نازل نموده و رحمتت را بر آنان مى گسترانى و تويى ولى نعمت ها و ستوده در همه صفات و احوال.
8. نوميدى از رحمت خدا
اعلم ان الذى بيده خزائن السموات و الارض قد اذن لك فى الدعا، و تكفل لك بالاجابة ... فلا يقنطنك ابطا اجابته، فان العطية على قدر النية .(نامه 31)
توجه داشته باش كه آن كس كه گنيجينه هاى آسمان ها و زمين را در دست دارد به تو سفارش كرد حاجت هاى خود را از او بخواهى و خودش هم متعهد شده كه حاجت را برآورد. پس اگر خدا حاجتت را به تاخير انداخت مايوس نباش؛ زيرا اعطاى خدا به مقدار نيت است.
9. خوش گمانى نسبت به خدا
ان استطعتم ان يشتد خوفكم من الله، و ان يحسن ظنكم به، فاجمعوا بينهما، فان العبد انما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه، و ان احسن الناس ظنا بالله اشدهم خوفا لله .(نامه 27)
اگر نتوانستيد كه ترس خودتان را از خدا افزايش دهيد و حسن ظن خود را نسبت به خدا حفظ كنيد، بايد ترس از خدا و حسن ظن نسبت به او را با هم نگهدارى كنيد؛ زيرا حسن ظن بندگان خدا بايد به اندازه ترس آنان نسبت به خدا باشد، بهترين گمان نسبت به خدا، شديدترين ترس از خدا را همراه دارد.
10. فقيه واجدالشرايط
الفقيه كل فقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، و لم يؤيسهم من روح الله، و لم يؤ منهم من مكر الله .(حكمت 90)
فقيه واجد شرايط كسى است كه مردم را از رحمت حق نوميد نگرداند و از لطف و مهر خدا و از آسايشى كه براى آن ها قرار داده است مايوسشان نسازد و نيز آن ها را از عذاب ناگهانى خدا ايمن نكند.
11. بزرگ ترين توانگرى
الغنى الاكبر، الياس عما فى ايدى الناس. (حكمت 342)
بزرگ ترين توانگرى، نااميدى از آن چه در دست مردم است مى باشد.
12. تلخى نااميدى
حفظ ما فى يديك، احب الى من طلب ما فى يدى غيرك. و مرارة الياس، خير من الطلب الى الناس .(نامه 31)
نگه دارى آن چه در دست دارى بهتر از طلب كردن چيزى است كه در دست ديگرى است و تلخى نااميدى، بهتر از مسالت از مردم است.
13. اميدوارى امام على - عليه السلام -
اللهم! و لكل مثن على من اثنى عليه مثوبة من جزا، او عارفة من عطا؛ و قد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة و كنوز المغفرة .(خطبه 91)
خدايا! براى هر ستايشگرى بر ستايش كننده اش ثوابى از جزا يا عطايى نيكو است، من به تو اميدوارم تا مرا به سوى ذخاير رحمت و گنجينه هاى آمرزشت آشنا كنى.
14. نوميد مشويد تا آمرزش هست!
عجبت لمن يقنط و معه الاستغفار!. (حكمت 87)
درشگفتم از كسى كه نوميد گشته و توان آمرزش خواهى با او است!
15. عيب و كاستى
الجبن منقصة. (حكمت 3)
بزدلى عيب و كاستى است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :