امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1403
بخشش و سخاوت
1. شرط سخاوت
السخا ما كان ابتدا فاما ما كان عن مسالة فحيا و تذمم .(حكمت 53)
سخاوت آن است كه ابتدا خود ببخشي، پس آن كه در پي خواهش باشد يا از روي شرم يا از روي ترس بدگويي است.
2. پايداري دين و دنيا
يا جابر! قوام الدين و الدنيا باربعة: عالم مستعمل علمه، و جاهل لا يستنكف ان يتعلم، و جواد لا يبخل بمعروفة، و فقير لا يبيع اخرته بدنياه؛ فاذا ضيع العالم علمه، استنكف الجاهل ان يتعلم. و اذا بخل الغني بمعروفه، باع الفقير اخرته بدنياه .(حكمت 372)
اي جابر! پايداري دين و دنيا بر چهارپايه استوار است: دانشمندي كه علم خود را به كار بندد، ناداني كه از آموختن سرباز نزند، بخشنده اي كه از دادن مال خود بخل نورزد و تهيدستي كه آخرتش را به دنيا نفروشد. پس هرگاه دانشمند علم خود را ضايع كند (و بدان عمل نكرد) و جاهل از آموختن خودداري نمايد و هرگاه توانگر از بخشيدن مال ، دريغ كرد و فقير هم آخرت خود را به دنيا بفروشد (اقوام جهان به هم خواهد خورد.)
3. ببخش هر چند كم باشد!
لا تستح من اعطا القليل فان الحرمان اقل منه .(حكمت 67)
از بخشش كم شرم مكن؛ زيرا كه محروم ساختن (و هيچ چيز جز ندادن) از آن هم كمتر است.
4. نتيجه يقين
من ايقن بالخلف، جاد بالعطية. (حكمت 138)
هر كس به نتيجه گيري و پاداش يقين داشته باشد، دست براي بخشش ‍ مي گشايد (يعني هيچ گاه بخل نمي كند).
5. بالارفتن ارزش انسان
بالافضال تعظم الاقدار. (حكمت 224)
با بذل و بخشش، ارزش هاي انساني بالا مي رود.
6. انفاق مال
انفق الفضل من ماله. (حكمت 123)
خوشا به حال آن كس كه زيادي مال خود را در راه خدا انفاق كند.
7. نيكي به ديگران
احسن كما تحب ان يحسن اليك. (نامه 31)
نيكي كن آن چنان كه دوست داري به تو نيكي شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :