امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1749
طمع
1. زبوني در طمع
في وصف عيسي عليه السلام: و لم تكن له زوجة تفتنه، و لا ولد يحزنه، و لا مال يلفته و لا طمع يذله .(خطبه 160)
در توصيف عيسي عليه السلام مي فرمايد: براي او همسري نبود كه وسيله تشويش خاطر او شود و فرزندي نبود كه اندوهگينش سازد و مالي نبود كه او را به خود مشغول بدارد، طمعي در چيزي نداشت كه او را پست و خوار گرداند.
2. مطيعان فرمان الهي
لا يقيم امر الله سبحانه الا من يصانع و لا يضارع، و لا يتبع المطامع .(حكمت 110)
فرمان خدا را برپا ندارد مگر كسي كه سازشكار (در دين خدا) نباشد و به تقليد عمل نكند و به دنبال طمع ها نرود.
3. نكوهش طمع
في صفة المنافقين: يتوصلون الي الطمع بالياس ليقيموا اسواقهم، و ينفقوا به اعلاقهم .(خطبه 194)
منافقين براي وصول به آن چه كه طمع در آن دارند اظهار نوميدي و استغنا از آن نمايند تا بازارهاي خود را برپاي دارند و كالاهاي خود را به فروش ‍ برسانند.
4. بنده ذلت
الطامع في وثاق الذل. (حكمت 226)
طمع كار، در بند ذلت و خواري گرفتار است.
5. طمع بي بازگشت
ان الطمع مورد غير مصدر، و ضامن غير وفي، و ربما شرق شارب الما قبل ريه؛ و كلما عظم قدر الشيء المتناقس فيه، عظمت الرزية لفقده، و الاماني تعمي اعين البصائر، و الحظ ياتي من لا ياتيه. (حكمت 275)
همانا طمع واردكننده اي است كه بازگشت ندارد و ضامني است كه (به پيمانش) وفا ندارد. چه بسا نوشنده آبي كه پيش از سيراب شدن، گلوگير و خفه شده و هر اندازه كه براي به دست آوردن چيزي بيشتر مبارزه و رقابت شود، به همان اندازه مصيبت از دست دادنش زيادتر باشد (آرزوها چشم دل را كور مي كند و نصيب و بهره پيش كسي آيد كه به دنبالش نرود).
6. مقصد مركب طمع
اياك ان توجف بك مطايا الطمع، فتوردك مناهل الهلكة .(نامه 31)
مبادا كه مركب هاي طمع تو را به شتاب برانند و در آبشخورهاي هلاكت فرود آورند.
7. پرتگاه خرد
اكثر مصارع العقول، تحت بروق المطامع. (حكمت 219)
بيشترين پرتگاه خردها، در پرتو زرق و برق طمع ها است.
8. باخت ابدي
الطمع رق موبد. (حكمت 180)
طمع ورزيدن، خودباختن ابدي است.
9. حقارت طمعكار
ازري بنفسه من استشعر الطمع، و رضي بالذل من كشف عن ضره .(حكمت 2)
كسي كه در دل طمع آرد، نفس خود را به حقارت و پستي وادارد و هركه پرده از سختي خويش بردارد به ذلت خويشتن تن سپارد.
10. طمع و هلاكت
قد يكون الياس ادراكا، اذ كان الطمع هلاكاً .(نامه 31)
گاهي نااميدي از چيزي، دريافت آن است، هنگامي كه طمع مايه هلاكت است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :