امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
2029
خشم و غضب
1. خشم براي خدا
من كتاب له عليه السلام الي اهل مصر لما ولي عليهم الاشتر: من عبدالله علي امير المومنين الي القوم الذين غضبو الله حين عصي في ارضه، و ذهب بحقه ... .(نامه 38)
در نامه اي به مصريان آن گاه كه مالك اشتر را بر آن ها گماشت، فرمود: از بنده خدا امير مومنان ، به مردمي كه چون خداوند در زمينش نافرماني شد و حقش پايمال گشت، براي او خشم آمدند ...
2. سيك مغزي شيطان
اياك و الغصب فانه طيره من الشيطان .(نامه 76)
از غضب به دور باش ؛ زيرا خشم از سبك مغزي هاي شيطان است.
3. بردباري هنگام خشم
من كتاب له الي الحارث الهمداني: و اكظم الغيظ، و تجاوز عند المقدره، و احلم عند الغضب، واصفح مع الدوله، تكن لك العاقبه .(نامه 69)
در نامه اي به حارث همداني مي فرمايد: خشم را فرو خور و به هنگام توانايي، گذشت كن و در هنگام عصبانيت، بردبار باش و در وقت چيرگي، ببخشاي تا سرانجامت نيكو باشد.
4. دنيا سراي جاودان نيست!
الا و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها، و اصبحت تغضبكم و ترضيكم، ليست بداركم .(خطبه 173)
بدانيد اين دنيايي كه آرزومند آن شده ايد و بدان رغبت مي ورزيد و او شما را گاه به خشم مي آورد و گاه خشنود مي سازد، سراي (هميشگي) شما نيست.
5. مكان صحيح خشم
و قال عليه السلام لاصحابه: قد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون، و انتم لنقض ذمم آبائكم تانفون!. (خطبه 106)
به ياران خود فرمود: شما پيمان هاي خدا را شكسته مي بينيد، اما به خشم نمي آييد، در حالي كه از شكسته شدن پيمان هاي پدرانتان به غيرت مي آييد و ناراحت مي شويد.
6. تحذير از خشم
احذر الغضب فانه جند عظيم من جنود ابليس .(نامه 69)
از خشم برحذر باش؛ زيرا از لشكريان بزرگ شيطان است.
7. نزديكي غضب الهي
في الخطبه القاصعه: و ان عندكم الامثال من باس الله و قوارعه، و ايامه و وقائعه، فلا تستبطئوا وعيده جهلا باخذه، و تهاونا ببطشه، و ياسا من باسه .(خطبه 192)
شما درگذشتگان نمونه هايي را از غضب خداوند و كيفرهاي كوبنده و حوادث نابود كننده و روزگارها و وقايع شديد و مهلك مي دانيد. پس تهديد خداوندي را از روي ناداني به گرفتاري خود در دست قدرت او و ناچيز انگاشتن كيفر او و احتمال ندادن غضب او دير تلقي نكنيد.
8. زمان فرو نشاندن خشم
متي اشقي غيظي اذ غضبت؟ احين اعجز عن الانتقام فيقال لي: لو صبرت؟ ام حين اقدر عليه فيقال لي لو عفوت .(حكمت 194)
به هنگامي كه خشمگين شوم كي خشمم را فرو بنشانم؟ آيا هنگامي كه از انتقام گرفتن ناتوانم و به من گفته مي شود: بهتر است صبر كني؟ يا هنگامي كه توانايي انتقام دارم و به من گفته مي شود: بهتر است گذشت كني؟
9. نشانه خشونت
من الخرق المعالجه قبل الامكان، و الاناه بعد الفرصه .(حكمت 363)
از نشانه هاي خشونت، شتاب پيش از فراهم آمدن وسايل و بي حالي بعد از آمدن فرصت است.
10. از انواع جنون
الحده ضرب من الجنون، لان صاحبها يندم، فان لم يندم فجنونه مستحكم .(حكمت 255)
غضب (تندخويي) نوعي از جنون است؛ چرا كه گرفتار بدان از كرده خود پشيمان مي شود و اگر پشيمان نشود جنونش مسلم است.
11. نابخشودني بودن گناه خشم
ان من عزائم الله في الذكر الحكيم، التي عليها يثيب و يعاقب، و لها يرضي و يسخط، انه لا ينفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان يخرج من الدنيا، لاقيا ربه بخصله من هذه الخصال لم يتب منها: ان يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته، او يشفي غيظه بهلاك نفس .(خطبه 153)
همانا از جمله احكام مهم خداوند در قرآن كريم كه به واسطه آن ها پاداش و كيفر مي دهد و به سبب آن ها خشنود و ناخشنود مي شود، اين است كه چنان چه بنده با يكي از اين خصلت ها از دنبا به ديدار پروردگارش برود و از آن ها توبه نكرده باشد، هرچند در عبادت خود را به زحمت انداخته و عملش را (براي خدا) خالص گردانيده باشد، هيچ سودي نبرد در عبادتي كه خدا بر او واجب كرده است برايش شريك قرار دهد، يا با كشتن كسي، خشم خود را فرو بنشاند.
12. بر نابكاران خشم گير!
من شني الفاسقين و غضب لله، غضب الله له و ارضاه يوم القيامه .(حكمت 31)
هر كه با نابكاران دشمني ورزد و براي خدا خشم گيرد، خداوند به خاطر او خشم گيرد و روز قيامت خشنودش گرداند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :