امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1519
شتاب و عجله
1. عدم شتاب در بدي
في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: اخر الشر؛ فانك اذا شئت تعجلته .(نامه 31)
امام علي عليه السلام در سفارش به فرزند خود امام حسن عليه السلام مي فرمايد: بدي را به تاخير افكن؛ زيرا هر زمان بخواهي مي تواني آن را جلو اندازي.
2. پرهيزاز شتاب
من كتابه للاشتر لما ولاه مصر: لا تعجلن الي تصديق ساع: فان الساعي غاش، و ان تشبه بالناصحين .(نامه 53)
امام علي عليه السلام در فرمان ولايت مصر به مالك اشتر مي فرمايد: در قبول كردن حرف بدگو عجله نكن؛ زيرا سخن چين، حيله گر است، هر چند در قيافه اندرزگويان درآيد!
3. نشانه ناداني
من الخرق المعاجله قبل الامكان، و الاناه بعد الفرصه .(حكمت 363)
از حماقت و خشونت است شتاب كردن پيش از امكان يك چيز و صبر و تحمل بعد از فرصت.
4. پرهيز از شتاب
من خطبه له يومي فيها الي الملاحم: فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد، و لا تستبطئوا ما يجيء به الغد. فكم من مستعجل بما ان ادركه ود انه لم يدركه .(خطبه 150)
در خطبه اي كه طي آن به حوادث اشاره مي كند، مي فرمايد: شتاب مكنيد براي رسيدن به چيزي كه آماده و در صدد وصول به شما است و دير تلقي نكنيد آن چه را كه فردا از راه مي رسد. پس چه بسا شتابزده براي به دست آوردن چيزي مي شتابد كه اگر آن را دريابد آرزو خواهد كرد كه اي كاش آن را در نمي يافت!.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :