امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1413
خودراي بودن
1. خطر تكيه كردن به راي
قد خاطر من استغني برايه. (حكمت 211)
كسي كه به راي خود اكتفا كند خويشتن را به خطر افكند.
2. نابودي راي
اللجاجه تسل الراي. (حكمت 179)
لجاجت راي را از بين مي برد.
3. از بين رفتن راي
الخلاف يهدم الراي. (حكمت 215)
مخالفت كردن راي را ويران مي كند.
4. بي همانندي خدا
اياك و مساماه الله في عظمته، و التشبه به في جبروته، فان الله يذل كل جبار، و يهين كل مختال . (نامه 53)
امام علي عليه السلام در نامه اي به مالك اشتر فرمود: مبادا در بزرگي و عظمت خداوند با او همچشمي كني و در جبروت و شكوه او به وي همانندي جويي كه خداوند هر جباري را خوار مي سازد و هر خودبيني را بي مقدار.
5. نشان ناداني
لا ترد علي الناس كل ما حدثوك به: فكفي بذلك جهلا .(نامه 69)
هر چه را مردم به تو گويند به نادرستي نسبت مده كه اين نشان ناداني است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :