امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1563
دست دعا
دلا تا به كي از در دوست دوري
گرفتار دام سراي غروري
ز گلزار معني نه رنگي نه بويي
درين كهنه گنبد نه‌ هايي نه هويي
ترا خواب غفلت گرفته است در بر
چه خواب گران است الله اكبر!
دو دست دعا را برآور به زاري
همي گو به صد عجز و صد خواستاري
الهي به خورشيد اوج هدايت
الهي الهي به شاه ولايت
الهي به زهرا الهي به سبطين
كه مي‌خواندشان مصطفي قرة العين
الهي به سجّاد آن معدن علم
الهي به باقر ز شه كشور حلم
الهي به صادق امام اعاظم
الهي به اعزاز موسي كاظم
الهي به شاه رضا قائد دين
به حق تقي خسرو ملك تمكين
الهي به حق نقي شاه عسكر
بدان عسكري كز ملك داشت لشكر
الهي به مهدي كه سالار دين است
شه پيشوايان اهل يقين است
كه بر حال زار بهايي عاصي
سر دفتر اهل جُرم و معاصي
كه در دام نفس و هواي اوفتاده
به لهو و لعب عمر بر باد داده
ببخشا و از چاه حرمان برآرش
به بازار محشر مكن شرمسارش
شيخ بهائي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :