امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1704
توبه كردم
خم شدم از بار عصيان بارالها، توبه كردم
گشتم از كرده پشيمان بارالها توبه كردم
نفس، سركش؛ حرص، غالب؛ فكر، اند وهم افزون
رفته‌ام دنبال شيطان بارالها توبه كردم
مي‌كنم اقرار كز من سر زده هر كار زشتي
گشته‌ام زار و پريشان بارالها توبه كردم
معترف هستم كه كردم هر خلاف و هر گناهي
مي‌كنم بر جمله اذعان برالها توبه كردم
كرده‌ام هر ناروائي، سر زد ازمن هر خطائي
برخلاف امر و فرمان بارالها توبه كردم
رطب و يابس را نوشتي دركتاب خويش، قرآن
گر نخواندم بنده قرآن بارالها توبه كردم
انبيا و اوليا گفتند هر خوب و بدي را
گر نمودم ترك آنان بارالها توبه كردم
در اصول و در فروع دين اگر اهمال كردم
برخلاف حكم وفرمان بارالها توبه كردم
گر به نفس خود ستم كردم و يا بر بندگانت
مي‌‌كنم من بعد جبران بارالها توبه كردم
گر كه كردم ترك بيعت، اي خدا، معذور دارم
يا شكستم عهد و پيمان بارالها توبه كردم
گر زدم بر خلق تهمت يا كه هستم اهل غيبت
يا كه بودم اهل بهتان بارالها توبه كردم
از غرور و كبر، نافرمانيي گر سر زد از من
مست بودم، قول رندان،‌ بارالها توبه كردم
بايدم برتر شوم من از مَلَك، امّا نگشتم
بل شدم بدتر ز حيوان، بارالها توبه كردم
مست بودم در جواني، سست گرديدم به پيري
بوده‌ام نافهم و نادان، بارالها توبه كردم
از در دربار شاهي گر شدستم من فراري
آمدم با آه و افغان،‌ بارالها توبه كردم
كاروان از پيش رفته، ‌بار من افتاده درگل
مانده تنها در بيابان، بارالها توبه كردم
عذر بدتر ازگناه است، ازكه گريم وزكه نالم
خود شدم ازاهل عصيان بارالها توبه كردم
راه بنمودي نرفتم، ‌امر فرمودي نكردم
هستم از كرده پشيمان، بارالها توبه كردم
گر گنهكار و پليدم يا خطا كار و كثيفم
گويم اينك از دل و جان بارالها توبه كردم
بارالها بنده «مفتون» را به اين جرم و گنه‌ها
عفو كن بر شاه مردان بارالها توبه كردم
مفتون همدان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :