امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
2149
يارب به لطف خويش
شكر و سپاس و منّت و عزّت خداي را
پروردگار خلق و خداوند كبريا
دادار غيب دان و نگهدار آسمان
رزّاق بنده‌پرور و خلّاق رهنما
ارباب شوق در طلبت بي‌دلند و هوش
اصحاب فهم در صفتت بي‌سرند و پا
ياد تو روحپرور و وصف تو دلفريب
نام تو غمزداي و كلام تو دلربا
شاهان برآستان جلالت نهاده سر
گردنكشان مطاوع و كيخسروان گدا
خواهند‌گان درگه بخشايش تواند
سلطان در سرادق و درويش در عبا
آن دست بر تضرّع و اين روي برزمين
آن چشم بر اشارت واين گوش برندا
يارب به نسل او كه قمر زان دو نيم شد
تسبيح گفت در كف ميمون او حصا
يارب به نسل طاهر اولاد فاطمه
يارب به خون پاك شهيدان كربلا
يارب به صدق سينة پيران راستگوي
يارب به آب ديدة مردان آشنا
دلهاي خسته را به كرم مرهمي فرست
اي نام اعظمت در گنجينة شفا
يارب خلاف امر تو بسيار كرده‌ايم
و اميد بسته از كرمت عفو مامضي
چشم گناهكار بود بر خطاي خويش
ما را زغايت كرمت چشم در عطا
يارب به لطف خويش گناهان ما بپوش
روزي كه رازها فتد از پرده بر ملا
همواره از تو لطف خداوندي آمده‌است
وز ما چنانكه در خورما فعل ناسزا
عدل است اگر عقوبت ما بي گنه كني
لطف است اگر كشي قلم عفو بر خطا
يارب قبول كن به بزرگي و فضل خويش
كان را كه رد كني نبود هيچ ملتجا
سهل است اگر به چشم عنايت نظر كني
اصلاح قلب را چه محل پيش كيميا؟
اولي‌تر آنكه هم تو بگيري به لطف خويش
دستي و گرنه هيچ نيايد زدست ما
سعدي شيرازي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :