امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
2354
ببخش گناهان اهل جهان را
يارب! گناه اهل جهان را به ما ببخش
ما را سپس به رحمت بي‌منتها ببخش
هرچند ما نه‌ايم سزاوار رحمتت
ما را بدان چه نيست سزاوار ما ببخش
گفتي كه مستجاب كنم گر دعا كني
توفيق هم عطا كن و حال دعا ببخش
بگذار از آن گناه كه سدّ ره دعاست
هم بر دعاي ما اثري برملا ببخش
قصد از دعا، اجابت امر است، ورنه من
خود كيستم كه با تو بگويم خطا ببخش
ما را شبي به باغ پر از نرگس فلك
يعني: بدين كواكب نرگس نما، ببخش
تا بشكفد به گلشن دلها گل اميد
ما را به فيض لطف نسيم صبا ببخش
ما را اميد عفو تو مغرور كرد و بس
گرشد خطا، بدين سخن بي‌ريا ببخش
تا همچو ديگران به نوايي مگر رسيم
ما را به سوز سينة هر بينوا ببخش
دلهاي ما كه تيره شد از زنگ معصيت
يارب! به نور معرفت خود، صفا ببخش
دور از زكاروان سعادت فتاده‌ايم
ما را به رهروان طريق وفا ببخش
آلوده از نخست نبوديم كامديم
ما را به حسن سابقه، روز جزا ببخش
اشك ندامتي نفشانديم اگر ز چشم
ما را به چارده گهر پر بها ببخش
روزي كه هركسي به شفيعي برد پناه
ما را به آبروي شه انبيا ببخش
گر از خواص امت مرحومه نيستم
ما را به لطف عام شه اوليا ببخش
ما را ز اهل بيت ولايت اميدهاست
تقصير ما به حرمت خيرالنسا ببخش
گيرم به ما معاوية نفس،‌چيره شد
ما را به رأفت حسن مجتبي ببخش
تا بر حسين عقل سليم اقتدا كنيم
عصيان ما به خامس آل عبا ببخش
از شيخ و شاب چون همه بيمار غفلتيم
در ساية امام چهارم، شفا ببخش
در راه علم و معرفت از ما قصور شد
ما را به علم باقر احمد سخا ببخش
تا جز طريق صدق و صفا راه نسپرم
ما را به زهد صادق حيدر عطا ببخش
زين تنگناي محبس تن تا برون رويم
ما را به حلم موسي جعفر،‌بيا ببخش
از قربت ار به غربت دنيا فتاده‌ايم
عصيان ما به ساحت قدس رضا ببخش
ما را به آبروي جواد آن سپهر جود
يعني تقي به علم وعمل مُرْتقي[1] ببخش
يارب، به سيد النقبا شاه دين، نقي
ما را به راه دين، نظر كيميا ببخش
هرچند رحمت تو فزونتر ز جرم ماست
ما را به حق عسكري ذوالعطا، ببخش
عمري ز ما اگر چه نديدي بجز خطا
يا ذاالكرام به مهدي صاحب لوا ببخش
ما را بدان دقيقه كه گلگون بُراق عشق
بي‌مصطفي شد از ستم اشقيا ببخش
برآن دمي كه دلدل ميدان پردلي
بي مرتضي شد از ره جور و جفا ببخش
يارب، بدان دقيقه كه عنقاي قاف عشق
روكرد در حريم شه كربلا ببخش
يعني كه ذوالجناح فلك سير شاه دين
بي‌شاه شد به سوي حرم بر ملاببخش
يارب، بدان دقيقه و ساعت كه اهل بيت
واقف شدند زان خبر غمفزا ببخش

[1] . مرتقي: رفيع و بلند.
صابر همداني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :