امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
2029
نيايش شيرين با يزدان پاك
... خداوندا شبم را روز گردان
چو روزم بر جهان پيروز گردان
شبي دارم سياه از صبح نوميد
دراين شب رو سپيدم كن چو خورشيد
غمي دارم هلاك شير مردان
برين غم چون نشاطم چيرگردان
ندارم مطاقت اين كورة تنگ
خلاصي ده مرا چون لعل از اين سنگ
تويي ياري رس فرياد هركس
به فرياد من فرياد خواند رس
ندارم طاقت تيمار چندين
اغثني يا غياث المستغيثين
به آب ديدة طفلان محروم
به سوز سينة پيران مظلوم
به بالين غريبان بر سر راه
به تسليم اسيران در بن چاه
به داور داور فرياد خواهان
به يارب يارب صاحب گناهان
به دامن پاكي دين پرورانت
به صاحب سرّي پيغمبرانت
به محتاجان در بر خلق بسته
به مجروحان خون نبر خون نشسته
به دور افتادگان از خان ومانها
به واپس ماندگان از كاروانها
به وردي كز نوآموزي برآيد
به آهي كز سر سوزي برآيد
به ريحان نثار اشك ريزان
به قرآن و چراغ صبح خيزان
به نوري كز خلايق در حجاب است
به انعامي كه بيرون از حساب است
به مقبولان خلوت برگزيده
به معصومان آلايش نديده
به هر طاعت كه نزديكت صواب است
به هر دعوت كه پيشت مستجاب است
بدان آه پسين كز عرش پيش است
بدان نام مهين كز عرش پيش است
كه رحمي بر دل پر خونم آور
و زين غرقاب غم بيرونم آور
اگر هر موي من گردد زباني
شود هر يك ترا تسبيح خواني
هنوز از بي زباني خفته باشم
ز صد شكرت يكي ناگفته باشم
تويي در پرده‌ء وحدت نهاني
فلك را داده بر در قهرماني
خداونديت را انجام و آغاز
نداند اول و آخر كسي باز
به درگاه تو در اميد و در بيم
نشايد راه بردن جز به تسليم
اگر روزي دهي ور جان‌ستاني
توداني هر چه خواهي كن توداني
به توفيق توام زين گونه بر پاي
برين توفيق توفيقي برافزاي
من رنجور، بي طاقت عيارم
مده رنجي كه من طاقت ندارم
ز من نايد به واجب هيچ كاري
گر از من نايد آيد از تو باري
به انعام خودم دلخوش كن اين بار
كه انعام تو بر من هست بسيار
زتو چون پوشم اين داز نهاني؟
و گر پوشم تو خود پوشيده داني
نظامي گنجوي
مطالب مرتبط :
رضا جان بزرگی (سه شنبه 16 دي 1393)
پاسخ
ممنونم از این شعر زیباتون اما بهتر بود این شعر را همراه با معنیش در این صفحه میگذاشتید. یاعلی
پاسخ سایت :asdf asdf
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :