امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1605
عظمت الهي
خدايا جهان، پادشاهي تو راست
زما خدمت آيد خدايي توراست
عقوبت مكن عذر خواه آمدم
به درگاه تو رو سياه آمدم
سياه مرا هم تو گردان سپيد
مگردانم از درگهت نااميد
رهي پيشم آور كه فرجام كار
تو خشنود باشي و من رستگار
اميدم به تو هست ز اندازه بيش
مكن نااميدم زدرگاه خويش
نكو كن چو كردار خود، كارِ من
مكن كار با من، به كردار من
حكيم نظامي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :