امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1676
در رحمت برين بيچاره بگشاي
الها! پادشاها! بي‌نيازا!
خداوندا! كريما! كارساز!!
به صدق سينة پاكان راهت
به شوق عاشقان بارگاهت
به شب ناليدن پادر كمندان
به آه سوزناك مستمندان
به حقّ صبر بي‌پايان ايّوب
به آب چشم خون افشان يعقوب
به حقّ رهنوردان طريقت
به حقّ نيكمردان حقيقت
كه بر جان من مسكين ببخشاي
در رحمت برين بيچاره بگشاي
كه بر جان من مسكين ببخشاي
در رحمت برين بيچاره بگشاي
بر احوال تباهم رحمت آور
به آه صبحگاهم رحمت آور
دل ريش (عبيد) از غم جدا كن
به فضل خويشتن كامش روا كن
عبيد زاكاني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :