امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1696
سرمستان شب
شب روان از كوي دلبر خوش خبرها داده‌اند
شب روان از دوزخ ايمن وز بهشت آزاده‌اند
شب روان لبّيك گويان اشك‌ريزان مي‌روند
شب‌روان را خود ز بهر اين دو معني زاده‌اند
شب روان هر شب ز گريه همچو ابر نو بهار
آه شب را توشه كرده بهر مرگ استاده‌اند
شب روان لبّيك عبدي هر شب از هو بشنوند
لاجرم سرمست روز، از جرعه و از باده‌اند
پير انصاري خدا را ساده شو از نقشها
زانكه سرمستان شب رو، ساده و آزاده‌اند
خواجه عبدالله انصاري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :