امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1583
الانتصار
مؤلف:
علي بن حسين بن موسي بن محمد بن موسي بن ابراهيم بن جعفر الصادق، ملقب به شريف مرتضي علم الهدي (م 436 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
سيد مرتضي در کليه خصال و در فضل، علم، کلام، حديث، شعر، خطابه، بزرگواري و بخشش، يکتاي روزگار خود بود. سيد مرتضي در آغاز به اتفاق برادرش سيد رضي از محضر ابن نباته استفاده کرد. سپس با آنکه هنوز سالهاي آغازين عمر را سپري مي کرد، به حضور ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد شرفياب گرديد.
پيش از آنکه نامبردگان به حضور شيخ مفيد معرفي شوند، وي در خواب مي بيند که حضرت فاطمه زهرا - عليها السلام - در مسجد کرخ به همراه فرزندان ارجمندش حضرت امام حسن و امام حسين - عليهم السلام - ، که هر دو خردسال اند، بر او وارد شدند. شيخ مفيد به مجردي که از ورود آن حضرت با خبر مي شود، به احترام آن سيده زنان دنيا و آخرت به استقبال رفته و او را گرامي مي‌دارد. فاطمه - عليها السلام - مي فرمايد: فرزندان مرا فقه بياموز! شيخ از خواب بيدار مي شود. او همواره در انديشه اين رؤيا بود؛ تا اينکه مطابق معمول در مسجد کرخ حضور پيدا مي کند. در اين موقع فاطمه، دختر ناصر، در حالي که دو کودک پيشاپيش او در حرکت بودند، وارد مسجد مي شوند. فاطمه اظهار مي دارد: اي شيخ! اين دو فرزند من هستند که به حضور تو آورده ام تا آنها را علم فقه بياموزي.
شاگردان:
ابوجعفر طوسي، ابوالصلاح تقي بن نجم حلبي، جعفر بن محمد دُّوريستي، ابوالفتح محمد بن علي بن عثمان کراجکي، ابويعلي محمد بن حسن جعفري، ابوالصمصام ذوالفقار بن معبدحسني، احمدبن حسين خزاعي، ابوالحسن محمد بن محمد بصروي.
تأليفات:
الانتصار، الخلاف، المسائل الطرابلسية، تنزيه الانبياء و الائمة، تفسير سوره حمد، تفسير سوره هل أتي، الشافي، غرر الفوائد و درر القلائد، ديوان شعر [1] و....
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب فقهي در فروع و مخصوص شيعه اماميه است. مؤلف آن را براي وزير عميدالدين نوشت؛ زيرا علماي عامه بر شيعه خرده مي گرفتند که اين فروع مخالف اجماع است. سيد مرتضي در اين کتاب ثابت کرده است که اين مسائل نه تنها مخالف ديدگاههاي فقهاي مذاهب ديگر نيست؛ بلکه حجت قاطع از کتاب و سنت بر آن وجود دارد. [2] کتاب حاضر از طهارت شروع مي شود و به فرائض و مواريث و وصايا خاتمه مي يابد.
وضعيت نشر:
اين کتاب در يک جلد به زبان عربي، به همت انتشارات «مؤسسة نشر الاسلامي»، در سال 1415 ق چاپ و منتشر شده است.

[1]. روضات الجنات، ج 5، ص 103؛ موسوعة طبقات الفقها، ج 5، ص 334.
[2]. الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج 2، ص 360.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 30 - 31
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :