امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1499
مدارک الاحکام في شرح شرايع الاسلام
مؤلف:
سيد محمد بن علي موسوي عاملي (م 1009 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از فقهاي بزرگ اماميه و نوه دختري شهيد ثاني است و با دايي خود صاحب معالم همدرس بود و از پدر خود و مقدس اردبيلي علم آموخت. از او تأليفات علمي و ارزشمندي باقي مانده است.
استادان:
سيد نورالدين علي «پدرش»، سيد علي بن حسين صائغ حسيني جزيني.
شاگردان:
سيد اسماعيل بن علي کفرحوني، حسين بن علي حانيني، عبدالسلام بن محمد مشغري، عبداللطيف بن علي بن احمد بن ابو جامع عاملي، علي بن احمد بن موسي نباطي نجفي، سيد علي بن علي بن ابو الحسن، محمد امين استرآبادي.
تأليفات:
مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، شرح الروضة البهية، حاشيه بر استبصار، حاشيه بر تهذيب الاحکام [1].
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب از بهترين کتب استدلالي در فقه مي باشد که مورد توجه و اعتماد علماي شيعه از زمان تأليف تا به حال بوده است. از جمله ويژگيهاي اين کتاب، استدلال محکم و اعتماد بر روايات معتبر مي باشد. مؤلف در اين کتاب سعي کرده که روايات را به طور کامل و با دقت تمام نقل کند. لذا اين کتاب از کتب معتبر در نقل روايات است. اين کتاب در بردارنده بخش عبادات فقه است که از کتاب طهارت شروع مي شود و به کتاب حج پايان مي يابد.
شروح و تعليقات:
محقق بزرگ وحيد بهبهاني حاشيه اي با ارزش بر کتاب مدارک الاحکام نوشته اند.
وضعيت نشر:
اين کتاب در 8 جلد به زبان عربي، به وسيله مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث، چاپ و منتشر شده است.

[1]. ريحانة الادب، ج 2، ص 439؛ روضات الجنات، ج 8، ص 42؛ موسوعة طبقات الفقهاء،ج 11 ص 288.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 46
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :