امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1433
غنائم الايام فيما يتعلق بالحلال و الحرام
مؤلّف:
ميرزا ابوالقاسم بن حسين جيلاني قمي معروف به ميرزاي قمي (م 1231 ه‍.ق)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در فقه استدلالي بحث كرده و شامل همه ابواب فقه مي باشد. مؤلّف اين كتاب را در اوج اقتدار علمي خود نوشته و عصارة فقه ميرزا محسوب مي شود و نشانگر تسلط فوق العاده ميرزا برادوات متعارفه و غير متعارفه استنباط مي باشد. در بعضي از مسائل فقه مؤلّف طريق معروف استنباط را ترك و طريق ديگري را بر مي گزيند و در همه جوانب آن بحث مي كند. در بعضي از مسائل راهي را مي رود كه به ذهن هر كسي خطور نمي كند.
مؤلف اقوال گذشتگان و فقهاي ديگر را نقل كرده و جميع دلائل عقلي و نقلي و اجماعات منقول را ذكر كرده و به بحث مي گذارد. چيزي كه در كتاب هاي ديگر كمتر به چشم مي خورد زيرا در برخي از کتابها از يك جنبه بحث شده و به همه جنبه ها نمي پردازند.
يكي از امتيازات مهم اين كتاب دقت در نقل اقوال، اعتماد بر شهرت و تقويت شهرت فتوايي تا حد ممكن، مي باشد. و گاهي نيز با شهرت مورد ادعاي مخالفان با ذكر دلائل آنها و خودش مخالفت مي كند. مؤلف در اين كتاب باب عرف و تفاهم عرفي را باز مي كند چيزي كه قبل از او نبوده است. بطور خلاصه بايد عرض كرد كه اين كتاب از كتب مهم فقهي بوده و از مهمترين نوشته هاي ميرزا محسوب مي شود. مؤلف در مقدمه فرموده است كه در اين كتاب هر چهار قسم فقه را بحث كرده است ولي فقط عبادات را نوشته است و با انضمام رساله هائي در سائر ابواب فقه، كتاب جامعي در همه ابواب تشكيل شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در پنج جلد به زبان عربي با همت مكتب الاعلام الاسلامي مشهد و با تحقيق عباس تبريزيان در سال 1417 ه‍.ق به چاپ رسيده است.[1]

[1] . الذريعه، جلد 16، ص 64 مقدمه كتاب غنائم الايام و متن كتاب.
حافظ فرزانه - مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :