امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1969
مکاسب
مؤلف:
شيخ مرتضي انصاري (م 1281 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در قسمت کتب اصولي گذشت.
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب از مهمترين کتابهاي فقهي شيعه در باب معاملات محسوب مي شود و از زمان تأليف تا کنون متن درسي حوزه هاي علمي شيعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالي به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحليل کلمات فقهاي پيشين توجه عميقي داشته است و وجوه مختلف يک مسئله فقهي را با ترديدهاي ويژه خود، ترسيم مي نمايد مؤلف در اين کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بيع، خيارات و پايان کتاب به برخي رساله هاي متفرقه اختصاص يافته است که عناوين آنها عبارتند از: تقيه، عدالت، قضا از ميت، مواسعه و مضايقه، ارث، قاعده من ملک شيئاً ملک الاقرار به، نفي ضرر، رضاع، مجرد عقد بر زن موجب تحريم او بر پدر و پسر عقد کننده مي گردد.
وضعيت نشر:
کتاب حاضر در شش جلد به زبان عربي به همت مجمع الفکر الاسلامي در سال 1420ق به چاپ رسيده است. (البته کتاب مکاسب چاپ‌هاي متعددي دارد.)
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 51 - 52
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :