امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1486
عروة الوثقي
مؤلف:
حاج سيد کاظم فرزند سيد عبدالعظيم طباطبائي يزدي، معروف به صاحب عروه (م 1337 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي يکي از بزرگ ترين علما و مراجع جهان تشيع در قرن چهاردهم هجري است که پس از ميرزاي بزرگ و آخوند خراساني تدريس در حوزه نجف اشرف و همچنين زعامت و مرجعيت جهان تشيع به او منتهي گرديد. علامه يزدي در جواني از يزد عازم اصفهان شد و مدتها نزد شيخ محمد باقر اصفهاني و علامه خوانساري و ديگر اعلام با دقت و عميقانه تحصيل مي نمود و از آنها اجازه اجتهاد دريافت داشت. او سپس عازم عتبات شد و چند سالي از محضر درس ميرزاي بزرگ بهره مند شد و پس از فوت ميرزا و آخوند خراساني کرسي درس خارج او شهرت يافت.
مدرس تبريزي در ريحانة الادب مي نويسد: «آن جناب عالمي متقي، عادل محقق و مدقق، جامع تمام علوم دينيه در اصول و فروع، سيد علماي امت و حامل لواي شريعت، از مفاخر شيعه بوده است. وي از علمايي مي باشد که مخالف مشروطه بوده اند».
استادان:
ملا محمد ابراهيم اردکاني، زين الدين عقدائي، آخوند ملا هادي شيخ باقر نجفي، سيد محمد باقر موسوي، ميرزا محمد هاشم چهارسوقي، شيخ محمد جعفر آبادي، ميرزاي شيرازي، شيخ راضي، شيخ مهدي جعفري، شيخ مهدي آل کاشف الغطاء و....
شاگردان:
سيد محمود ابن شرف الدين علي تبريزي مرعشي، آيت الله شيخ احمد کاشف الغطاء، شيخ محمد حسين کاشف الغطاء، سيد يحيي، سيد حسين مدرس، سيد محمد فيروزآبادي، سيد عبدالحي يزدي، شيخ محمد بن علي حززالدين نجفي، شيخ موسي بن شيخ عبدالله احساني.
تأليفات:
حاشيه بر مکاسب، عروة الوثقي، رساله در تعادل و تراجيح، صحيفه کاظميّة، بستان راز و گلستان نياز (فارسي) ، رساله در اجتماع امر و نهي. [1]
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب از مهم ترين کتب فتوايي نزد شيعه اماميه است که جامع بسياري از فروع فقهي با عبارات شيوا مي باشد. بنا بر قول صاحب الذريعه، کتاب عروة الوثقي حاوي 3260 مسئله فقهي است.
اين کتاب از همان ابتدا به سبب ويژگيهاي منحصر به فردي که دارد، محور تحقيق و تدريس فقهاي بزرگ شيعه گرديده است و بسياري از مجتهدين بزرگ بر آن تعليقه و يا شرح نوشته اند.
اين کتاب حاوي اين مباحث مي باشد: تقليد، طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، ضمان، حواله، نکاح، وصيت. اين کتاب داراي تتمه اي معروف به ملحقات عروه مي باشد که مشتمل است بر بسياري از ابواب معاملات؛ مانند ربا و وکالت، هبه، وقف، عدد و قضا.
مجتهدان بزرگي بر کتاب عروة الوثقي تعليقه نوشته اند؛ مانند شيخ علي بن شيخ جواهري (م 1340 ق) ، فيروزآبادي (1345 هـ) ، ميرزا حسين نائيني (م 1355 ق) ، عبدالکريم حائري (م 1355 ق) ، آقا ضياءالدين عراقي (م 1361 ق) ، سيدابوالحسن اصفهاني (م 1365 ق) ، کاشف الغطاء (م 1373 ق) ، سيد حسين بروجردي (م 1380ق) ، سيد عبدالهادي حسيني شيرازي (م 1382 ق) ، سيد محسن طباطبائي حکيم (م1390ق) ، شيخ محمد رضا آل ياسين (م 1370 ق) ، سيد احمد خوانساري (م 1405 ق) ، امام خميني (م 1409 ق) ، سيدابوالقاسم خوئي (م 1413 ق) ، سيدمحمدرضا گلپايگاني (م1414 ق).
وضعيت نشر:
اين کتاب در 5 جلد به زبان عربي، به کوشش مؤسسه نشر اسلامي قم در سال 1417 هـ ق چاپ شده است.

[1]. مقدمه عروة الوثقي؛ علماي بزرگ شيعه، ص 347.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 53 - 54
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :