امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1426
مستمسك العروة الوثقي
مؤلف:
سيد محسن حكيم فرزند سيد مهدي (م 1390 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از فقهاي اماميه و مراجع بزرگ شيعه و صاحب تأليفات بسيار (حدود پنجاه عنوان) است. وي اولين كتابخانه عمومي را در نجف بنيان گذاشت و شاگردان بسياري را تربيت كرد.
او از سال 1338 ق حوزه درس خارج فقه و اصول تشكيل داد كه جمعي از فضلاي جوان نجف از محضرش استفاده مي كردند. مرحوم آيت الله حكيم در ابراز نظريات علمي خود و فتاوايي كه مورد بحث و گفت وگو بود، شجاعت كم نظيري داشت و آراي خود را با صراحت تمام ابراز مي نمود. وي قلمي روان و خالي از تعقيد داشت و بسيار خوش قريحه و با ذوق و داراي حسن انتخاب بود. به همين دليل، از تأليفات وي مخصوصاً مستمسك العروة استقبال فوق العاده شد.
استادان:
سيد محمود حكيم، آخوند خراساني، آقا ضياءالدين عراقي، آيت الله نائيني.
تأليفات:
مستمسك العروة الوثقي، حقائق الاصول، دليل المناسك، نهج الفقاهة، رسالة في ارث الزوجة من الزوج و ... .
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در فقه استدلالي است و در واقع شاهكار علمي آيت الله حكيم است. اين اثر، كه شرحي است بر كتاب عروة الوثقي، شرحي است جامع، موجز، عميق، خالي از حشو و زوايد و در عين حال نسبتاً ساده و روان و در نوع خود كم نظير. مستمسك از كتاب اجتهاد و تقليد شروع مي شود و به كتاب وصيت پايان مي پذيرد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در 14 جلد به كوشش مطبعة الآدب نجف اشرف در سال 1391 ه.ق به چاپ رسيده است.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 55
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :