امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1520
المکاسب المحرمه
مؤلف: امام خميني (م 1368 ش). معرفي اجمالي کتاب: اين کتاب در فقه استدلالي است. جلد اول آن شامل اين مباحث است: اکتساب، اعيان نجس، اکتساب به «ما يکون المقصود حراماً»، اکتساب به «ما لا منفعة فيه»، اکتساب به «ما هو حرام في نفسه»، نقاشي و مجسمه سازي، غنا، غيبت و قسمتي از رساله روضة الغناي استادشان حاج شيخ محمدرضا اصفهاني. جلد دوم حاوي اين موضوعات است: قمار، دروغ، کمک به ظالم، ولايت از طرف جائر، تکسب به واجبات، جوايز سلطان و خراج و مقاسمه اي که سلطان جائر مي گيرد. وضعيت نشر: اين کتاب در دو جلد به زبان عربي، به وسيله مؤسسه اسماعيليان، در قم، به سال 1368 ش چاپ شده است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :