امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1587
کتاب البيع
مؤلف:
امام خميني (ره) (م1368ش)
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب فقه استدلالي است. جلد اول آن پس از 1380 ق در 457 صفحه و جلد دوم آن نيز در سال 1391 ق در نجف به چاپ رسيده است. بحث ولايت و ولايت فقيه، که منشأ بسياري از تحولات گشت، در جلد دوم مورد بحث قرار گرفته است. نگارش جلد سوم، در جمادي الاولي سال 1392 ق پايان يافته و در همان سالها در نجف چاپ شده است. بدين ترتيب اين سه جلد حاصل تدريس حدود دوازده سال حضرت امام مي باشد که به قلم خودشان نوشته شده است. جلد چهارم به بحث خيارات اختصاص يافته است. تاريخ پايان تأليف آن 25 جمادي الاولي 1394 ق است و در نجف در همان سال تأليف و چاپ شده است. جلد پنجم شامل بقيه بحث خيارات و بحث نقد و نسيه و قبض است. تأليف اين جلد، در پانزدهم جمادي الاولي سال 1396 ق پايان پذيرفته و در سال 1397 ق در نجف چاپ شده است. [1]
وضعيت نشر:
اين کتاب، در پنج جلد به زبان عربي، به کوشش مؤسسه النشرالاسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم، در سال 1415 ق چاپ و منتشر شده است.

[1]. مجله حضور، شماره 1، خرداد 1370.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 58
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :