امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1971
جامع الاصول في احاديث الرسول
نگاشته ابوالسعادات مبارك بن محمد معروف به ابن اثير جزري (م 606).
ابن جزري كتاب خود را بر اساس كتاب التجريد الصحيح للصحاح السته، اثر احمد بن رزين فراهم آورد، با اين تفاوت كه وي تنها به روايات صحيحِ بخاري بسنده نكرد، بلكه ساير روايات را نيز مرتب ساخت. ابواب و روايات جامع الاصول بر اساس حروف الفبا تنظيم شده و مؤلّف در صدر هر روايت نام كتابي كه حديث را از آنجا نقل كرده، آورده است. از سوي ديگر اسناد روايات به استثناي آخرين راوي، حذف شده و مؤلّف پاره اي از واژه ها و عبارت هاي دشوارِ روايات را توضيح داده است. ابن اثير در پايانِ كتاب اسامي تمام راويان را به ترتيب حروف آورده است. كتاب جامع الاصول در 14 جلد چاپ و مورد استقبال محققان قرار گرفته است.
علي نصيري- آشنايي با علوم حديث، ص 159
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :