امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1593
جامع المسانيد و السنن
نگاشته اسماعيل بن عمر بن كثير معروف به ابن كثير دمشقي (م 774).
ابن كثير در اين كتاب روايات صحاح ستّه، مسند احمد بن حنبل، مسند ابوبكر بزّاز، مسند ابو يعلي موصلي و معجم كبير طبراني ـ مجموعاً ده كتاب ـ را گرد آورده است. او كتاب خود را بر اساس شيوه مسانيد بر محور صحابه و بر اساس حروف الفباء تنظيم كرده است. بدين ترتيب او نخست شرح حال كوتاهي درباره آن صحابي و ديدگاه رجاليان درباره جرح و تعديل آنان را ارائه مي كند، آنگاه روايات او را ذكر مي كند. از آنجا كه مؤلف در صدد گردآوري تمام روايات بوده به ذكر روايات صحيح بسنده نكرده و روايات حسن و ضعيف و حتي موضوع نيز در آن آمده است. شمار روايات اين كتاب حدود يكصد هزار روايت است كه در سي و يك جلد به چاپ رسيده است[1]. اين كتاب در زمينه گرد آوري و نيز تبيين درجه صحّت روايات و ذكر آراء رجالي، كامل ترين و جامع ترين كتاب به نظر مي رسد.

[1] - براي تفصيل بيشتر ر. ك: مسند نويسي، ص 457 ـ 467.
علي نصيري- آشنايي با علوم حديث، ص 160
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :