امروز:
چهار شنبه 4 بهمن 1396
بازدید :
1680
المسند الجامع
و مؤلّفات أصحابها الاخري و موطّأ مالك و مسانيد الحميدي و احمد بن حنبل و.....
نگاشته هيأتي با اشراف بشّار عواد (معاصر) در اين كتاب ـ چنان كه از عنوان آن پيداست ـ روايات صحاح سته و كتاب هاي روايي صاحبان صحاح، موطّأ مالك، مسند حميدي و ابن حنبل مسند عبد بن حميد، سنن دارمي و صحيح ابن خزيمه در مجموع 21 كتاب آمده است.
مؤلّفان اين كتاب روايات را بر اساس شيوه كتاب هاي مسند بر محور صحابه تنظيم كرده و در تنظيم روايات هر يك از صحابه از شيوه كتاب هاي سنن بهره گرفته اند ؛ يعني روايات را بر اساس ابواب فقهي منعكس ساخته اند. در اين كتاب روايات مقطوع، مرسل و معلّق نيامده و مجموع روايات آن 17802 روايت است كه از 1237 صحابي نقل شده است.
علي نصيري- آشنايي با علوم حديث، ص 159
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :