امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1566
خلفاي معاصر امام صادق(ع)
امام صادق - عليه‏السلام - در سال 114 به امامت رسيد. دوران امامت او مصادف بود با اواخر حكومت امويان كه در سال 132 به عمر آن پايان داده شد و اوايل حكومت عباسيان كه از اين تاريخ آغاز گرديد.
امام صادق - عليه‏السلام - از ميان خلفاي اموي با افراد زير معاصر بود:
1 - هشام بن عبدالملك (105 - 125هق).
2 - وليد بن يزيد بن عبدالملك (125 - 126).
3 - يزيد بن وليد بن عبدالملك (126).
4 - ابراهيم بن وليد بن عبدالملك (70روز از سال 126).
5 - مروان بن محمد مشهور به مروان حمار (126 - 132).
و از ميان خلفاي عباسي نيز معاصر بود با:
1 - عبداللّه بن محمد مشهور به سفاح (132 - 137).
2 - ابو جعفر مشهور به منصور دوانيقي (137 - 158).
مهدي پيشوايي- سيره پيشوايان، ص349')
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :