امروز:
جمعه 24 آذر 1396
بازدید :
1518
عزم مقتدرانه امام در حركت نهضت
شهيد آيت الله سعيدي نقل کردند که خدمت حضرت امام خميني عرض کردم شما را تنها مي گذارند امام فرمود: اگر جن و انس يک طرف باشند و من يک طرف همين است که گفتم.[1]
شب آخري که امام در پاريس بودند به نزديکانشان که در پاريس بودند گفتند من دست بيعت را از شما برداشتم راضي نيستم که يکي از شما بزحمت افتد فردا خودم تنها به ايران مي روم چون اگر کاري داشته باشند با من دارند و کسي با شما کاري ندارد شماها اگر از کشورهاي ديگر آمده ايد و درس يا کار ديگري داريد مي توانيد سرکارتان برگرديد. اگر انشاء الله برنامه اي شد که مي آئيد ايران.[2]
پس از رحلت امام خميني روزنامه انگليسي زبان ايندي پندنت نوشت: بندرت اتفاق مي افتد که يک مرد به تنهائي بتواند مسير تاريخ را عوض کند لکن اين درست همان کاري بود که آيت الله خميني از عهده آن بر آمد.
اين جمله واجد نکته اي است که به خودي خود قابل تأمّل و تدبّر است اما بيان آن از سوي رسانه اي بيگانه و غير رسمي ضرورت تفکّر در باب آن را دو چندان مي کند، چرا که بيان آن مبتني بر شناخت دقيق خصم از خصم است نه مدح دوست از دوست.[3]

[1] . مجله پيام انقلاب، شماره 104.
[2] . زن روز، شماره 953، مردان علم در ميدان عمل، ج1، ص 293.
[3] . مجله حضور، بمناسبت هشتمين سالگرد رحلت امام، ص 63.
سيد نعمت الله حسيني - جلوه هاي حسيني در سيماي خميني، ص 180
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :