امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1271
جلوه اي از محبوبيت علماي راستين اسلام
از آن جا که در جريان تحريم تنباکو که از طرف مرجع بزرگوار شيعه ميرزاي شيرازي آغاز گرديد ميرزا حسن آشتياني با ناصر الدين شاه مبارزه قاطعي انجام داده بود، ناصر الدّين شاه از اقدامات و مبارزات ميرزاي آشتياني سخت ناراحت شده بود و لذا موقعي که اطلاع پيدا کرد که ميرزاي آشتياني از سفر حجّ مراجعت کند دستور أکيد صادر کرد: که يک نفر از مردم تهران نبايد به استقبال ميرزاي آشتياني برود، ولي چون ميرزاي آشتياني عظمت فوق العاده اي در انظار و محبوبيت زائد الوصفي در دل هاي مردم داشت، همه مردم تهران، پير و جوان، و زن و مرد براي استقبال او راه افتادند و از شهر خارج شدند و مقدم او را گرامي داشتند، و با تجليل و احترام شاياني او را به شهر تهران وارد کردند به طوري که يک نفر در تهران ـ که قدرت رفتن به استقبال داشته باشد ـ باقي نماند که به استقبال او نرفته باشد.[1]
اين برگ از تاريخ درخشان علماي راستين اسلام نيز بنوبت خود نمونه روشني است که علماي ربّاني تا چه حدّي در دل هاي مردم مسلمان جا و محبوبيت دارند و جبّاران روزگار چه اندازه از حريم دل ها دورند.

[1] . اعيان الشيعه، ج5، ص 38.
آيت الله نوري همداني - اسلام مجسم، ص 70
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :