امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1283
تحصن استبداد ستيز
يکي از موارد مبارزات اين فقيه عارف، در قضيه تحصن در حرم حضرت عبد العظيم ـ عليه السلام ـ است، که در اعتراض به جنايات بيش از حد رضا خان صورت گرفت. در اين تحصن که حدود يازده ماه به طول انجاميد، مرحوم حجت الاسلام حاج ميرزا محمد قمي معروف به «حجت الاسلامي» و يکي ديگر از علما آن زمان، ايشان را همراهي مي کردند و اين عالم بزرگوار که متأسفانه نامشان فراموش گرديده، مدت سه ماه، و مرحوم حجت الاسلامي مدت شش ماه در اين تحصن همراه ايشان بودند. اين در حالي بود که مدتي قبل از آغاز تحصن، حدود هفتاد نفر از روحانيون تهران با ايشان هم قسم شده بودند که در اين تحصن، ايشان را همراهي کنند، لکن اکثراً در روز و شب قبل از تحصن به منزل آيت الله شاه آبادي آمدند و هر کدام عذري را مطرح کرده و آيت الله شاه آبادي هم آن ها را در اين امر آزاد گذاشتند و عذر آن ها را پذيرفتند. آيت الله شاه آبادي در تمام يازده ماه ايام تحصن خود در حرم حضرت عبد العظيم ـ عليه السلام ـ به عناوين مختلف عليه حکومت وقت تبليغ مي کردند. ايشان در دهه عاشورا همان ايام در صحن مطهر امامزاده حمزه ـ عليه السلام ـ که همه سال تعزيه خواني برگزار مي شد، مانع تعزيه شده و مجلس را به وعظ و موعظه تبديل کردند و شخصا در آن مجلس، تمام دهه را بر منبر رفتند. جالب آن است که در هر کدام اين جلسات موضوعي را سه مرتبه تکرار مي نمودند و بالاخره در آخرين جلسه سخنراني خود چنين فرمودند:
«خدايا تو شاهد باش که من به علماي اعلام در نجف اشرف و قم و مشهد و اصفهان و ساير بلاد نوشتم و بر آنان، حجت را تمام کردم، در اين ده شبانه روز هم ـ اگر اين مرتبه را بگويم ـ جمعاً سي مرتبه گفته ام و براي اقشار مختلفه نيز اتمام حجت کردم که اين چاروادار (رضا خان) با من دشمني و عناد ندارد، اين با قرآن و اسلام مخالف است و چون من و امثال من را حامي و حافظ اسلام و قرآن مي داند مخالفت مي کند، اگر به او مهلت داده شود اسلام و قرآن در اين مملکت از ريشه خشک خواهد کرد.»[1]
به هر جهت، پس از حدود يازده ماه، جمع کثيري از علما تهران و ديگر بلاد ايران به حرم حضرت عبد العظيم ـ عليه السلام ـ رفته و از آيت الله شاه آبادي دعوت مي کنند که به تحصن خود خاتمه دهند که البته اين امر، پس از به قدرت رسيدن کامل رضا خان و حاکميت مطلق او بود، و آيت الله شاه آبادي نيز که ادامه تحصن را در امر مبارزه مؤثر نمي ديدند؛ با درخواست علماء موافقت مي کنند.

[1] . در طواف خورشيد، ص 43.
مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس الشموس - آسماني، ص 111
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :