امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1278
تلاش علمي آقا بزرگ تهراني
علاّمه سيد محسن امين عاملي،(نويسنده اعيان الشيعه) در خاطرات خود مي گويد:
براي تهيه اسناد اعيان الشيعه که به شهرها سفر مي کردم، در کربلا به کتابخانه شيخ العراقين وارد شدم و از متصدي آن خواستم که يک هفته کتاب خانه را در اختيار من بگذارد. پذيرفت مشروط بر اين که در اين هفته ميهمان او باشم. شبي به من اطلاع داد امشب ميهمان ديگري هم داريم و آن شيخ آقا بزرگ بود که اسمش را شنيده بودم. هنگامي که او را زيارت کردم و بحثي ميان ما در گرفت فهميدم که او تنها يک فهرست نگار نيست بلکه اطلاعات فقهي و اصولي و فلسفي وسيعي نيز دارد. از اين رو مسرور شدم. ساعت چهار و نيم شب بود که خستگي بر من غالب شد و خوابيدم. از خواب که برخاستم ديدم شيخ آقا بزرگ نخوابيده و هم چنان مشغول يادداشت برداري است. از او پرسيدم نمي خوابيد؟ فرمود: من هنوز نشاط دارم و نخوابيد. ما هفت شبانه روز در آن جا بوديم. ايشان استراحت منظمي نداشت و مي فرمود: ما براي استراحت به اين جا نيامده ايم و من با وجود اين که پرکار بودم به ايشان غبطه مي خوردم.
عبدالكريم پاك نيا - خاطرات ماندگار، ص 39
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :