امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1329
بي اعتنايي امام به نخست وزير
در آن هنگام که دکتر علي اميني بر حسب تمايل آمريکا نخست وزير شد که اصلاحات ارضي را انجام بدهد به اين خاطر در قم به ديدار علما و مراجع وقت رفت و بنا گذاشت که خدمت امام هم برسد در آن وقت من هم آن جا بودم آقا سعيد پسر مرحوم حاج ميرزا عبدالله چهل ستوني با يکي از وعاظ معروف تهران که با اميني ارتباط داشت آمده بودند که آقا را وادار کنند به اميني احترام نمايند، آقاي محمدي گيلاني هم در همان اتاق بيروني خدمت امام نشسته بود، هر دو دست هايش را از آستين عبا بيرون آورده بود و خيلي مؤدّب نشسته بود من به آقاي گيلاني گفتم: اين طور ننشين و دستهايت را از عبا بيرون نياور وقتي که اميني مي آيد.
امام گفتند: آقاي محمدي هميشه اين طوري است رسماً اين طوري مي نشيند و خيلي مؤدب و خوش لباسند و با اخلاق پسنديده رفتار مي نمايند.
در هر صورت دکتر اميني وارد شد جلوي در اتاق که رسيد آقا سعيد پسر مرحوم چهل ستوني به امام اصرار کرد که بلند شويد سرپا بايستيد و احترام کنيد، ايشان هيچ گوش ندادند و اعتنا نکردند اميني هم دم درب اتاق براي باز کردن بند کفش عمداً مقداري ور رفت تا قدري طول بکشد و آقا بلند شود و از او احترام کند به هر حال اميني با شريف العلماي خراساني وارد شدند و چون وارد اتاق شده و نشستند آقا بلند شدند و فوراً هم نشستند، اميني که خواست صحبت کند آقا مهلت نداد ايشان صحبت کنند و خودشان شروع کردند به صحبت و نصيحت کردند و او هم خداحافظي کرد و رفت.
در هر صورت دکتر اميني با امضاي تصويب نامه اي برنامه اصلاحات ارضي را شروع کرد، درمورخه 19/10/1340 تصويب نامه صادر کردند و اعتنائي به علما ننمود مرحوم آيت الله خوانساري عليه اين جريان اقدام کرد و پيشاپيش جمعيت به عنوان اعتراض در بازار به راه افتاد ولي دولت وقت جلوگيري کرد و به ايشان اهانت شد.
منظور آمريکائي ها و دولت وقت ايران از اصلاحات ارضي اين بود که پس از آن تمام مردان و زنان در حقوق مساوي باشند هم انتخاب شوند و هم انتخاب کنند و براي اين که هم نسبت به اسلام بي تفاوتي کنند و هم اصحاب ديگر اديان را وارد معرکه نمايند حتي قسم خوردن به قرآن را مبدّل کرده بودند به کتاب آسماني اين جا بود که علما قيام کردند و حضرت امام نيز فعاليت زيادي نمود و اقدامات چشمگيري در اين زمينه داشتند.[1]....

[1] . مجله پاسدار اسلام، بهمن 1371، شماره 86، مصاحبه با آيت الله پسنديده.
سيد نعمت الله حسيني - جلوه هاي حسيني در سيماي خميني، ص 202
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :