امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1332
ميرزاي شيرازي و صرف بيت المال
از آن جا که عالم ربّاني ميرزاي شيرازي در حدود سي سال مرجع کل شيعيان جهان بود؛ لذا اموال زيادي از شرق و غرب جهان يا بقول علامه سيد محسن امين از اقصاي کشور چين و ماوراء النّهر به طرف او جلب مي شد و او با وسعت نظر و سخاوتي که داشت همه آن ها را در راه کمک هاي شايان به حوزه هاي علميه و علماي مناطق مختلف مخصوصاً حوزه نجف اشرف که در عصر او دوازده هزار طلبه در آن به درس خواندن اشتغال داشتند صرف مي کرد.
او در هر شهر و منطقه وکيل مخصوصي داشت که براي هر يک دفتري فرستاده مي شد که در آن اسامي علمائي که در آن منطقه و شهر زندگي مي کردند و مقدار وجوهي که بايد به آن ها داده شود ثبت شده بود، بر آن اساس براي آن افراد مرتب شهريه هايي از جانب ايشان فرستاده مي شد.
بعلاوه، او به بيوت علما نيز توجه مخصوصي داشت، و همه آن ها را اداره مي کرد، و نيز تجّار و کسبه اي که ورشکست شده بودند، يا کساني که بهر علّتي نابساماني و اختلال در وضع مالي آن ها بوجود آمده بود را بطوري اداره مي کرد، و نيز تجّار و کسبه اي که ورشکست شده بودند، يا کساني که بهر علّتي نابساماني و اختلال در وضع مالي آن ها بوجود آمده بود را بطوري اداره مي کرد که خود غالباً نمي دانستند بوسيله چه کسي اداره مي شوند، تا اين که بعد از درگذشت او متوّجه شدند که از طرف اين مرجع بزرگوار اداره مي شده اند و بالاخره، او در مرتبه اي از بزرگواري و سخاوت بود که هر کس از هر نقطه اي که به اميدي به بيت او که بيت الشرف بود روي مي آورد هرگز محروم بر نمي گشت.
در سال 1288 قحطي عظيم و فراگيري در کشورهاي عراق و ايران پديد آمد و در نتيجه توجه و سعي و همت و کمک و مساعدت آن مرجع و زعيم عالي مقام حوائج زندگي همه مردم تأمين شد و اين نگراني به آن ها آن قدر فشار و آسيب وارد نکرد.
اين مرجع بزرگوار از اين همه اموال که به دستش مي رسيد هرگز چيزي از آن براي خود نگه نمي داشت، و موقعي که از دنيا رفت براي اولاد خود مال و ثروتي باقي نگذاشته بود.[1]

[1] . اعيان الشيعه، ج5، ص 304 ـ 307.
آيت الله نوري همداني - اسلام مجسم، ص 81
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :