امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1258
صاحب جواهر و مسئوليت مرجعيت
اواخر ماه رجب 1266 صاحب جواهر در بستر بيماري بود. دستور داد. علماي بزرگ نجف نزد او بيايند. همه به علت بيماري مرجع تقليدشان، با چهره اي غمناک، حاضر شدند.
صاحب جواهر نگاهي به حاضران انداخت و گفت:
شيخ مرتضي کجاست؟
ـ نيامده است.
ـ بگوييد بيايد.
شيخ انصاري را يافتند و پيغام ايشان را به او رساندند. شيخ انصاري به محضر استاد شرفياب شد و استاد به او فرمود: در چنين وقت حساسي ما را رها مي کني؟
شيخ انصاري گفت: رفته بودم مسجد سهله براي بهبود حال شما دعا کنم.
صاحب جواهر فرمود: زمام امور ديني را که به من مربوط مي شود، بعد از خود به شما مي سپارم و اين امانتي الهي است در نزد شما. و پس از من، شما مرجع تقليد شيعيان خواهيد بود. سعي کنيد زياد جانب احتياط را نگيريد. احتياط زياد، زحمت امت اسلامي را فراهم مي سازد و دين اسلام، دين جامع و سهل است.
عبدالكريم پاك نيا - خاطرات ماندگار، ص 32
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :