امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1500
شاخ هاي گاو بي عقل را بايد شکست
شيخ الرئيس گفته است: من از گاو مي ترسم چون شاخ دارد و عقل ندارد.
امام خميني ـ عليه الرحمه ـ فرمود: اين يک مسئله است فرضا هم شيخ نفرموده باشد اين که گاو شاخ دارد عقل ندارد قدرت دارد عقل ندارد اين هائي که الآن در دنيا فساد راه مي اندازند از همان سنخ هستند که شاخ دارند و عقل ندارند قدرت دارند و انسانيت ندارند.[1]
زمان رضا شاه دزدي ها از گردنه ها رفته بود تهران همه دزدي ها از همه جا رفته در خود دستگاه دولتي و از همه بالاتر در خود رضا شاه و امثال اين ها متمرکز شده بود.[2]....
يک حکومت وقتي مي آمد در يک محلي اين حکومت مثل يک شاه با مردم عمل مي کرد و من خود شاهد بودم که يک حاکمي براي گلپايگان آمده بود در حضور تجاري که آمده بودند به ملاقاتش آن بزرگتر تجار را دستور داد که ببرند به چوب ببندند من ديدم که تاجر محترمي را در حضور جمع به فلک بستند و چوب به او زدند اين کارها را مي کردند که وقتي يک شخص محترمي يک عالمي مثلا مي رفت در حضور آن ها ديگري را مي آوردند و به چوب مي بستند براي اين که بفهمانند که تو بايد اطاعت کني. و گرنه.....
(آري مرد شجاع و عالمي مبارز مي خواهد که شاخ غرور و ابهت اين گاوان بي عقل را بشکند تا جامعه راحت شود مانند خميني ها، مدرس ها، کاشاني ها).
مرحوم امام مي فرمايد: مرحوم مدرس اين عادت را داشت توي حياطش يک فرش انداخته بود آن جا مي نشست قليان هم وقتي مي خواست خودش بر مي خواست شروع مي کرد درست کردن در اين حالت اگر فرمانفرما وارد مي شد ايشان قليان را دست فرمانفرما مي دادو مي گفت شما آبش را بريز تا من آتشش را درست کنم فرمانفرما شکست مي خورد (شاخش مي شکست) اين براي اين بودکه برخورد با اين مغز هاي فاسد گاهي بايد طوري باشد که از اول طمع نکنند به آن طرف.[3]
رئيس ارتش وقتي به آيت الله کاشاني گفت شما چرا در سياست دخالت مي کنيد. فرمود: تو خيلي خري اگر من دخالت در سياست نکنم پس کي دخالت بکند.[4]
آيت الله سيد مرتضي پسنديده درباره خصوصيات اخلاقي و مبارزاتي حضرت امام خمنيي ـ رحمه الله عليه ـ فرموده است: همان طوري که از پيام هاي امام در بيش از چهل سال پيش بر مي آيد مشخص است که موضع گيري سياسي امام و مبارزات ايشان تازگي ندارد و به صورت ناگهاني شروع نشده بلکه از قديم در جريان مسائل سياسي بودند و کتاب کشف الاسرار هم دليل بارز ديگري بر اين معني است، در آن اوقات که مرحوم آقاي بروجردي زعامت حوزه را داشتند در مسائل سياسي با امام مشورت و صحبت مي کردند و نظر ايشان را مي پرسيدند در هر صورت امام از قديم مبارزات سياسي داشتند و با برنامه هاي خلاف شرع با شهامت تمام به مبارزه بر مي خواستند.

[1] . صحيفه نور، ج18، ص 156، مورخ 15/8/61.
[2] . صحيفه نور، ج13، ص 187، مورخ 15/9/59.
[3] . صحيفه نور، جلد 13، ص 261، مورخ 16/10/59.
[4] . صحيفه نور، جلد 13، صفحه 216، مورخه 3/10/59.
سيد نعمت الله حسيني - جلوه هاي حسيني در سيماي خميني، ص 200
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :